sleep

 Prema navodima istraživača osobe koje hrču imaju do pet puta povećan rizik od nastanka karcinoma. Hrkanje i drugi tipovi poremećaja povezanih sa hrkanjem i spavanjem, mogu da smanje dotok dovoljnih količina kiseonika, tokom sna, satima.

S toga, naučnici smatraju da niski nivoi kiseonika u krvi mogu predstavljati okidač za karcinogenezu (nastanak raka), potencirajući rast novih krvnih sudova koji ih ishranjuju.

Istraživači sa Univerziteta Wisconsin-Madison, SAD, ispitivali su stope karcinoma kod više od 1500 ljudi, u studiji koja traje više od 22. godine i bavi se problemima spavanja. Uočili su da osobe, koje su svrstane u one sa ozbiljnim poremećajima disanja tokom sna (sleep disordered breathing (SDB)), imaju 4,8 puta veću šansu za razvoj karcinoma od osoba koje su bez poremećaja; osobe sa umerenim SDB imaju dva puta veći rizik za razvoj karcinoma, dok oni sa lakim SDB imaju svega 10% veći rizik za nastanak karcinoma.

Najučestaliji od SDB poremećaja je opstruktivna ”sleep apneja”. Kod ovog poremećaja, disajni put se često zatvara tokom ciklusa disanja, što osobu koja spava dovodi do toga da se bori za vazduh. Tipično ovo dovodi do hrkanja i učestalog buđenja. Za ”sleep apneju” je ranije dokazana povezanost sa drugim bolestima poput gojaznosti, dijabetesa (šećerne bolesti), visokog krvnog pritiska, srčanih napada i šloga.

Laboratorijske studije su pokazale da intermitentna hipoksija – ili niski nivoi kiseonika – dovode do rasta tumora kod miševa sa karcinomom kože. Nedostatak kiseonika stimuliše nastanak krvnih sudova koji ishranjuju tumor, kroz proces koji se naziva Angiogeneza.

U rezultatima i diskusiji se navodi da je ovo prva studija ovog tipa koja je uspostavila vezu između SDB i povišenog rizika za nastanak karcinoma kod ispitivane populacije, kao i da su neophodne dalje studije koje će utemeljiti ovu, već ovom studijom potvrđenu, vezu.

Reference: Rezultati studije su prikazani na godišnjoj konferenciji American Thoracic Society u San Francisku, i publikovani u American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.