D65
Rasejano zgrušavanje u krvnim sudovima
Coagulatio intravascularis disseminata
D66
Hemofilija A – poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovana nedostatkom činioca VIII
Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII
D67
Hemofilija B – poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovan nedostatkom činioca IX
Haemophilia B propter deficientiam factoris IX
D68
Drugi poremećaji zgrušavanja krvi
Defectus coagulationis alii
D68.0
Von Wilebrandova bolest
Morbus von Willebrand
D68.1
Nasledni nedostatak IX činioca
Deficientia factoris IX hereditaria
D68.2
Nasledni nedostatak drugih činilaca zgrušavanja krvi
Deficientia factorum coagulationis aliorum hereditaria
D68.3
Krvarenje usled postojanja antikoagulanata u krvotoku
Disordo haemorrhagicus propter anticoagulantes circulatorios
D68.4
Stečeni nedostatak zgrušavanja krvi
Deficientia factoris coagulationis acquisita
D68.8
Drugi označeni poremećaji zgrušavanja krvi
Defectus coagulationis specificati alii
D68.9
Poremećaj zgrušavanja krvi,neoznačen
Defectus coagulationis,non specificatus
D69
Krvarenja kože i druga krvarenja
Purpura et status haemorrhagici alii