VI KONGRES UINARS sa međunarodnim učešćem održava se u Nišu 26. – 28. septembra 2014. U konačan stručni program VI Kongresa UINARS uvršteno je približno 200 stručnih saopštenja i tema za diskusiju raspoređenih u 2 kongresna dana, 2 hotela i 7 konferencijskih sala. Treći kongresni dan rezervisan je za interaktivnu diskusiju, izveštaje, zaključke i planove za dalji pravac delovanja UINARS. Usled vremenskih, prostornih i finansijskih ograničenja bili smo prinuđeni odložiti jedan broj stručnih saopštenja, planiranih i prijavljenih za ovaj Kongres, za neku od sledećih aktivnosti UINARS, a predavanja koja su ušla u stručni program morali smo vremenski ograničiti i podeliti u više paralelnih stručnih sesija.

 

VI Kongres UINARS pored plenarnih i uvodnih predavanja, okruglih stolova, kongresnih kurseva, informatičkih učionica, virtuelnih učionica, studijskih obilazaka, javnih rasprava i tribina obuhvata i predavanja po tipu “Pro et Contra” gde će predavači ukrstiti svoje stavove zasnovane na dokazanim naučnim činjenicama, a na auditorijumu je da svojim glasanjem daju prednost jednoj od opcija. U dane održavanja VI Kongresa UINARS organizujemo i Prvu stručnu konferenciju rukovodećih medicinskih sestara namenjenu rukovodiocima i nastavnicima zdravstvene nege, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima iz kliničko – bolničke prakse i rukovodiocima strukovnih udruženja.

U okviru VI Kongresa UINARS biće posvećena posebna pažnja (Inter)Nacionalnim kampanjama u kojima smo učestvovali do sada i u kojima ćemo učestvovati od sada, kao pojedinici i kao UINARS organizacija. VI Kongres UINARS, kao i do sada, biće domaćin predavanjima naših prijatelja i saradnika iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Norveške, Holandije, Švedske, Velike Britanije, Islanda, Nemačke, Francuske, Australije i Amerike. 

VI UINARS Kongres organizujemo, po prvi put, u Gradu Nišu koji je sedište i baza UINARS od osnivanja pa sve do sada.

 

ORGANIZATOR
UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA INTENZIVNIH NEGA, ANESTEZIJE I REANIMACIJE SRBIJE (UINARS)

 

opširnije na: uinars.info