Savezna agencija za zapošljavanje Nemačke i Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije  potpisale su Sporazum o posredovanju u privremenom zapošljavanju srpskih radnika u Saveznoj Republici Nemačkoj. Na ovaj način otvorene su mogućnosti za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u bolnicima i domovima za stara lica na teritoriji Nemačke. Već je dogovoreno zapošljavanje oko 250 radnika, a očekuje se da će put Nemačke prvi radnici krenuti već u aprilu, nakon završetka priprema i apliciranja kandidata na oglas. Projekat podrazumeva i pripremu radnika u Srbiji za odlazak u Nemačku, kao i podršku prilikom integracije na radnom mestu, koju pruža Nemačka organizacija za tehničku saradnju - GIZ

Zdravstveni centar Valjevo je prva ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srbiji u kojoj se realizuje program vantelesne oplodnje, za koji je saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije dobijena u julu ove godine. Pacijentkinje, prema prioritetima, u Valjevo upućuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), tako da je u program već uključeno prvih 46 bračnih parova upućenih iz filijala sa sedištima u Šapcu, Užicu, Čačku, Kraljevu, Novom Pazaru i Valjevu. Takođe je u julu ove godine uspostavljena saradnja sa Univerzitetskim kliničkim centrom Maribor, a posebno u oblasti vantelesne oplodnje.