Poštovani,

Pozivamo Vas na Četvrtu Jugo-istočno evropsku konferenciju o cističnoj fibrozi, od 24. do 26. oktobra 2013.godine u koja će se održati u amfiteatru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", ulica Radoja Dakića 6-8, u Beogradu, Republika Srbija, koju organizuje CF EUROPE zajedno sa Udruženjem za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Srbije – CF Srbijom i uz podršku EURORDIS (evropska organizacija za retke bolesti).

 

U organizaciji Ministarstva zdravlja, Republičke stručne komisije za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse, uz podršku Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i projekta "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS Ministrastva zdravlja, tokom 2013. godine izrađeno je 14 novih Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse