Šta je je ova protekla godina donela medicini i zdravlju, i da li je donela više pažnje i usmerila se na pojedine probleme iz proteklih godina? Da li je medicina napredovala krupnim koracima u 2013.godini?

Medicinska zajednica najavljuje velike promene i brojna opažanja u budućnosti - pa tako možda 2014.godina donosi nešto zaista veće i značajnije nego prethodna godina.

 

Svetski dan borbe protiv side okuplja ljude u celom svetu sa ciljem podizanja pažnje u vezi ove pandemije i demonstrira međunarodnu solidarnost. Ovogodišnja kampanja u Republici Srbiji se realizuje pod sloganom „NIJEDAN ŽIVOT IZGUBLjEN ZBOG SIDE!” imajući u vidu da je ključna aktivnost promocija značaja pravovremenog testiranja na HIV, praćenog savetovanjem za sve osobe koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, a radi njihovog ranog uključivanja u adekvatno lečenje.

Poštovani,

Pozivamo Vas na Četvrtu Jugo-istočno evropsku konferenciju o cističnoj fibrozi, od 24. do 26. oktobra 2013.godine u koja će se održati u amfiteatru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", ulica Radoja Dakića 6-8, u Beogradu, Republika Srbija, koju organizuje CF EUROPE zajedno sa Udruženjem za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Srbije – CF Srbijom i uz podršku EURORDIS (evropska organizacija za retke bolesti).