Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Izabrani lekar ubuduće će moći pacijentima da otvori dvostruko duže bolovanje - do 60 dana, dok će ženama obolelim od raka, kojima je odstranjena dojka, ubuduće rekonstrukciju ili korekciju dojki plaćati država. To su samo neke od novina predviđene nacrtom Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji bi pred poslanicima u parlamentu trebalo da se nađe na jesen, a od 1. janura naredne godine da počne da se primenjuje. Predloženo je i da osnov za naknadu zarade tokom bolovanja bude prosečna plata u prethodnih 12 meseci, a ne kao do sada - poslednja tri meseca, a razlog su, kako se navodi, uočene zloupotrebe.

Osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osigiranje (RFZO) će od četvrtka 09. juna 2016.godine ponovo imati mogućnost da se prilikom izlaska na lekarsku komisiju opredele da prvi i drugi pokušaj vantelesne oplodnje o trošku RFZO obave u državnoj ustanovi ili u jednoj od 11 privatnih ustanova s kojima Fond ima zaključen ugovor.