Početkom oktobra meseca dodeljena je Nobelova nagrada za fiziologiju I medicinu dvojici naučnika (James Allison I Tasuku Honjo) za njihovo otrkiće u terapiji karcinoma negativnom inhibicijom imunske regulacije.

Ćelilje raka ubijaju milione ljudi svake godine I predstavljaju jedan od najvećih ljudskih izazova. Stimulacijom imunskog sistema u odbrani od ćelija raka ovogodišnji laureati su postavili potpuno nov koncept terapije karcinoma.

James P. Allison je istraživao dobro znan protein koji funkcioniše kao kočnica imunskog sistema. Uočio je da potencijal popuštanja kočnice I sledstveno prepuštanje našem imunskom sistemu napadanja karcinomskih ćelija. Paralelno s tim, Tasuku Honjo otkrio je protein imunskih ćelija te nakon pažljvih ispitivanja njegove funkcije, otkrio da takođe funkcioniše kao kočnica, ali sa drugačijim mehanizmom delovanja. Allison I Honjo su pokazali kako različite strategije u inhibiciji kočnica imunskog sistema mogu biti iskorišćene u tretmanu karcinoma.

Detaljnije o istraživanjima gore pomenutih naučnika možete naći na sajtu https://www.nobelprize.org


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Stenoza plućne arterije (stenosis arteriae pulmonalis)

Stenoza plućne arterije je suženje otvora a.pulmonalis na mestu zalistaka (VALVULARNA ili INFUNDIBULARNA stenoza); koje čini prepreku krvi, tako da desna komora hipertrofiše. Pluća primaju manje krvi.   BlažI oblici mogu biti bez simptoma, a...

Aritmije - Atrioventrikularni (AV) poremećaji sprovođenja impulsa, AV blok

ATRIOVENTRIKULARNI POREMEĆAJI SPROVOĐENJA - Nastaju usled zakašenja ili nemogućnosti sprovođenja impulsa iz pretkomora u komore. Zavisno od težine poremećaja postoje 3 stepena AV bloka. AV blok 2. i 3 stepena javlja se...

Nodalne ekstrasistole

Nodalne ekstrasistole - nastaju usled ekscitacije ćelija u bilo kom delu AV čvora.   Ektopični impuls će dovesti do ranije, istovremene ili kasnije aktivacije pretkomora u odnosu na komore, pa će P-talas biti: ispred,...