Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 Američka agencija za lekove (FDA - The U.S. Food and Drug Administration) dala je garancije za ubrzani postupak odobravanja leka Keytruda (pembrolizumab) u terapiji pacijenata sa uznapredovalim ili neresektabilnim melanom, a koji ne reaguje na postojeću dostupnu terapiju. Prema epidemiološkim studijama incidenca melanoma se udvostručuje svakih 10 godina i raste brže od incidence drugih solidnih tumora.

Melanom, prema podacima NCI (National Cancer Institute), predstavlja oko 5% svih novootkrivenih karcinoma u SAD, a takođe, procenjuje se, da godišnje u SAD oboli preko 75.000 osoba, kao i da oko 10.000 bolesnika umire od ove bolesti godišnje.  U Srbiji (bez Vojvodine) su 2009.g. otkrivena 453 (241 muškarac, 212 žena) nova slučaja melanoma (stopa incidence 8,5), dok su iste godine umrla 183 obolela (stopa mortaliteta 3,4).


Keytruda je prvi odobreni lek koji blokira ćelijski put poznat kao PD-1, koji blokira imunski sistem u napadanju ćelija melanoma; a namenjen je kao lek koji će se davati po terapiji ipilimumab-om (jedna vrsta imunoterapje). U pacijenata sa melanomom kod kojih postoji ekspresija genske mutacije BRAF V600,  namenjen je u terapiji posle primene: ipilimumab i BRAF inhibitora (terapija koja blokira aktivnost BRAF genske mutacije).

Keytruda je šesti po redu terapijski protokol koju je FDA odobrila od 2011.godine, a većina od protokola ima različite mehanizme dejstva. Pet prethodno odobrenih terapija za melanome uključuju: ipilimumab (2011), peginterferon alfa-2b (2011), vemurafenib (2011), dabrafenib (2013), i trametinib (2013).

Efikasnost je pokazana kod 173 pacijenta sa uznapredovalim melanomom, koji pokazuju progresiju bolesti i nakon primene prethodno dostupnih terapijskih protokola. Pacijenti su dobijali ili preporučene doze od 2 mg/kg ili veće doze do 10 mg/kg. Kod oko 24% došlo je do smanjenja tumora, i ovaj efekat se održavao između 1,4-8,5 meseci, a kod dobrog dela pacijenata se nastavljao i posle ovog perioda.

Sigurnost leka je ispitivana kod 411 pacijenata sa uznapredovalim melanomom. Najčešći neželjeni efekti su umor, kašalj, mučnina, svrab kože (pruritus), osip, smanjen apetit, zatvor, bol u zglobovima (artralgija) i proliv (dijareja). Lek takođe ima potencijal i za nastanak povremenih teških imunološki posredovanih neželjenih efekata (pneumonitis, kolitis, hepatitis…).


Keytruda je proizvod farmaceutske kuće Merck & Co.

 

Izvor: Zvanični sajt FDAOpširnije o lekuHIRURGIJA

Fistula anusa (fistula ani)

Drenaža anorektalnog apscesa rezultira izlečenjem kod oko 50% pacijenata. Preostalih 50% razvijaju trajnu fistulu anusa. Fistula obično potiče od inficirane kripte (unutrašnji otvor) i probija se do spoljašnjeg otvora, obično...

Anorektalni apsces

Veći deo anorektalnih gnojnih oboljenja je rezultat infekcija analnih žlezda (kriptoglandularna infekcija) koje se nalaze u intersfinkteričnoj ravni. Njihovi izvodni kanali presecaju unutrašnji sfinkter i prazne se u analne kripte...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

INTERNA MEDICINA

Nodalne ekstrasistole

Nodalne ekstrasistole - nastaju usled ekscitacije ćelija u bilo kom delu AV čvora.   Ektopični impuls će dovesti do ranije, istovremene ili kasnije aktivacije pretkomora u odnosu na komore, pa će P-talas biti: ispred,...

Hronično plućno srce (cor pulmonale chronicum)

Hronično plućno srce (cor pulmonale chronicum) - predstavlja promene desnog srca izazvane primarnim, hroničnim, difuznim plućnim poremećajima Promene desnog srca - dilatacija → hipertrofija → insuficijencija desne komore ETIOLOGIJA: A. BOLESTI KOJE PRIMARNO OŠTEĆUJU DISAJNE PUTEVE:1. Hronična opstruktivna bolest...

Mitralna insuficijencija (mitralna regurgitacija)

Mitralna insuficijencija (mitralna regurgitacija) - Je poremećaj krvotoka u kojem se krv u sistoli vraća iz leve komore (LK) u levu pretkomoru (LP). Poremećaj nastaje zbog nedovoljnog zatvaranja mitralnog otvora. ETIOLOGIJA: Reumatska groznica Subakutni bakterijski endokarditis Oboljenja...