Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

     • Često perite ruke sapunom i vodom (u trajanju najmanje 20 sekundi) ili koristite sredstvo za dezinfekciju na bazi 70% alkohola.
     • Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju i/ili kašlju.
     • Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra.
     • Ako kašljete ili kijate prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke.
     • Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
     • Izbegavajte okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru.
     • Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku.
     • Masku koristite samo ako kijate ili kašljete ili ukoliko negujete bolesne.