Site icon Svet Medicine

Varičela (ovčije boginje)

Varičela (vodene boginje, ovčije boginje, pljuskavice, varicela, chickenpox) – izaziva je Varicella-zoster virus (VZV) iz grupe Herpes virusa, subfamilija Alfaherpesvirinae. Postoji samo jedan soj VZV.


Epidemiologija

Varičela predstavlja visoko kontagiozno oboljenje. Rezervoar je čovek a izvor infekcije nazofaringealni sekret u poslednjoj trećini inkubacije i sve do krustoznog stadijuma. Izvor infekcije može biti i sadržaj vezikule. Put prenošenja je kapljični. Javlja se endemo-epidemijski.

 

Patogeneza

Virus prodire kroz sluzokožu nazofarinksa i preko limfnih žlezda dospeva u krvotok → nastaje primarna viremija. U ćelijama retikuloendotelnog sistema (RES) se razmnožava i potom ponovo ulazi u krvotok → sekundarna viremija. Viremija nestaje sa poslednjim naletom ospe. Virus ostaje latentan u senzornim ganglionima zadnjih rogova kičmene moždine ili kranijalnih nerava.

 

Klinička slika

Kataralni stadijum

Osipni stadijum

Stadijum rekonvalescencije

 

Klinički oblici: lake forme i teške forme

 

Komplikacije izazvane VZV

Bakterijske komplikacije

 

Diferencijalna dijagnoza

 

Terapija

 

 

 


Herpes zoster (Shingles) – rekurentna VZV infekcija

 

Nakon primarne varicele i perioda latencije a u slučaju pada titra neutrališućih antitela i oslabljenog celularnog imuniteta moguća je reaktivacija virusa i nastajanje herpes zostera (HZ). Javlja se herpetični i postherpetični bol.

Kliničke manifestacije

Terapija

 

Izvor:
Infektivne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net

Exit mobile version