Urođene srčane mane (USM) su poremećaji anatomske strukture srca i velikih krvnih sudova i poremećaji njihove funkcije, sa kojima se novorođenče rađa

ETIOLOGIJA:

 • gentski faktori
 • faktori sredine (teratogeni faktori) = infektivni, fizički i hemijski faktori koji deluju u periodu embrionog razvoja srca (tj do 3.meseca): rubeola, virusne infekcije, lekovi, hipoksija, traume

PODELA:

 1. USM BEZ CIJANOZE = MANE SA LD ŠANTOM; prelivanje krvi iz arterija u vene

  – Zajednička osobina im je povećan plućni protok, koji čak može biti većI od sistemskog
  – Zavisno od lokalizacije defekta i nivoa na kom se jedan deo krvi preliva iz levog u desno srce, DODATNI VOLUMEN KRVI OPTEREĆUJE različite šupljine srca, što daje osnovu kliničkog nalaza

 2. USM SA CIJANOZOM = MANE SA DL ŠANTOM; izazivaju smanjenje saturaciju arterijske krvi


Evolucija USM zavisi od VELIČINE PLUĆNOG PROTOKA. Kod onih sa manjim šantom, mana obično dugo ostaje asimptomatska, dok se kod većeg šanta simptomi rano javljaju  i evolucija ide u pravcu razvoja EISENMENGEROVOG Sy.

 

 • PRETKOMORSKI SEPTALNI DEFEKT
 • KOMORSKI SEPTALNI DEFEKT
 • DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS
 • EISENMENGEROV SY
 • KOARKTACIJA AORTE
 • STENOZA PLUĆNE ARTERIJE
 • TETRALOGIJA FALLOT
 • TRILOGIJA FALLOT