Site icon Svet Medicine

Urođene srčane mane

Urođene srčane mane (USM) su poremećaji anatomske strukture srca i velikih krvnih sudova i poremećaji njihove funkcije, sa kojima se novorođenče rađa

ETIOLOGIJA:

PODELA:

  1. USM BEZ CIJANOZE = MANE SA LD ŠANTOM; prelivanje krvi iz arterija u vene

    – Zajednička osobina im je povećan plućni protok, koji čak može biti većI od sistemskog
    – Zavisno od lokalizacije defekta i nivoa na kom se jedan deo krvi preliva iz levog u desno srce, DODATNI VOLUMEN KRVI OPTEREĆUJE različite šupljine srca, što daje osnovu kliničkog nalaza

  2. USM SA CIJANOZOM = MANE SA DL ŠANTOM; izazivaju smanjenje saturaciju arterijske krvi


Evolucija USM zavisi od VELIČINE PLUĆNOG PROTOKA. Kod onih sa manjim šantom, mana obično dugo ostaje asimptomatska, dok se kod većeg šanta simptomi rano javljaju  i evolucija ide u pravcu razvoja EISENMENGEROVOG Sy.

 

 

 

Exit mobile version