Site icon Svet Medicine

Srbija: Lažni i neregistrovani (nelicencirani) lekovi u prometu

  Lažni i neregistrovani, tj. nelicencirani lekovi u prometu van regularnog lanca snabdevanja. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije obaveštava i upozorava da su u okviru Međunarodne akcije borbe protiv falsifikovanih proizvoda “Beli Merkur” u prometu van regularnog lanca snabdevanja nađeni i oduzeti lažni lekovi i neregistrovani, tj. nelicencirani lekovi i to:

Nabavka i prodaja navedenih lekova je putem e-mail adrese, mobilnog telefona i u objektima koji ne poseduju dozvolu za promet lekova. Lekovi su nepoznatog proizvođača, sastava i bez dokaza o kontroli kvaliteta leka, nisu obeleženi u skladu sa zakonom propisanim uslovima.

Obaveštene su sve nadležne institucije čija je nadležnost borba protiv lažnih medicinskih proizvoda i preduzete su sve mere u skladu sa ovlašćenjima inspektora za lekove i medicinska sredstva. Uzorci lekova su na vanrednoj kontroli kvaliteta u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Ministarstvo zdravlja upozorava da je u Republici Srbiji zabranjen promet lekova putem interneta. U apotekama se u prometu nalaze lekovi koji imaju odgovarajuću dokumentaciju o kvalitetu i koje su proizvela pravna lica koja imaju dozvolu za proizvodnju.

izvor: Zvanična internet prezentacija Ministrastva zdravlja RS (zdravlje.gov.rs)

Exit mobile version