Rubella (rubela, nemačke male boginje, trodnevne boginje, german measles) je bolest koju izaziva rubella virus.  Ime  rubella potiče od latinskog izraza što u prevodu znači mali crven. Takođe rubela je poznata i pod nazivom nemačke boginje zbog toga što je bolest prvi put opisana kod nemačkih fizijatara sredinom XVIII veka. Bolest može trajati između jednog i tri dana. Deca se oporavljaju znatno brže nego odrasli.

Infekcija majke tokom trudnoće može biti jako ozbiljna, ako se majka inficira tokom prvih 20 nedelja trudnoće, dete se može roditi sa kongenitalnim rubela sindromom; spontani pobačaji su mogući u 20% trudnoća.

 

 •  Akutna rubella – stečena
 •  Druga Rubella – reinfekcija
 •  Kongenitalna rubella

 

Etiologija

 •  Rubella virus iz familije Togavirida
 •  Neotporan u spoljašnjoj sredini
 •  Ima teratogeno dejstvo na plod čoveka

Epidemiologija

 •  Kosmopolitska bolest
 •  Rezervoar infekcije je čovek
 •  Izvor infekcije nazofaringealni sekret obolele osobe u poslednjoj trećini inkubacije i do petog dana od izbijanja ospe
 •  Prenosi se kapljično
 •  Mesto ulaska je sluzokoža nazofarinksa
 •  Kontagioznost je manja nego kod Morbilla
 •  Imunitet solidan i dugotrajan
 •  U prevakcinalnoj eri svakih 6-9 godina

 

Patogeneza

Virus se vezuje za epitelne ćelije respiratornog trakta. Razmnožava se i širi na lokalno limfno tkivo. Posle nekoliko dana nastaje viremija. Virus se zadržava u organima RES-a i razmnožava. Nastaje sekundarna viremija.

Kongenitalna Rubella nastaje infekcijom ploda. Dolazi do: poremećaja metabolizma, odložene apoptoze, zaostajanja u diferencijaciji tkiva. U zavisnosti od starosti trudnoće kao i tkiva koja su zahvaćena, zavisi i ishod:

 •  smrt ploda
 •  spontani pobačaj
 •  prevremeni porođaj
 •  rođenje deteta sa kongenitalnim malformacijama
 •  rođenje naizgled zdravog deteta koje luči virus urinom, nazofaringealnim sekretom ili stolicom

 

Klinička slika

 • Infekcija virusom najčešće prolazi asimptomatski
  •  INKUBACIJA: oko 2 nedelje (12-19 dana)
  •  KATARALNI STADIJUM: najčeće izostaje; ako se javi patognomonična je cervikalna limfadenomegalija (subokcipitalna)
  •  OSIPNI STADIJUM : traje 2-3 dana blagog toka
  •  REKONVALESCENCIJA: kratka

 

OSIPNI STADIJUM

 •  nastaje postepeno
 •  porast telesne temperature i intenziviranje tegoba od strane gornjih respiratornih puteva
 •  ospa je morbiliformna ili scarlatiniformna
 •  predilekciono mesto je lice
 •  širenje: od glave prema dole
 •  vremenski: 12- 24 sata
 •  monomorfna, makulopapulozna sa elementima zdrave kože
 •  na difuznom eritemu sitno zrnasta
 •  ne štedi ni jedan deo tela,  povlači se istim redom kako se javljala,  posle povlačenja koža je nepromenjena
 •  generalizovana limfadenomegalija
 •  splenomegalija
 •  ovaj stadijum traje 2-3 dana

 

REKONVALESCENCIJA

 •  Kod Rubelle je kratka
 •  Žlezde i splenomegalija se održavaju još nekoliko nedelja

 

Klinički oblici

 •  Inaparentna Rubella
 •  Rubella sine catarrhae
 •  Rubella sine exanthemate
 •  Rubella haemorrhagica

 

Komplikacije

 •  artritis ili poliartritis
 •  artralgije ili poliartralgije
 •  trombocitopenična purpura kod dece
 •  para- ili postinfektivni encefalitisi
 •  Progresivni rubella panencefalitis (PRP) (6-12 godina posle)

 

Dijagnoza

 •  Na osnovu anamneze, epidemiološke ankete, kliničke slike i toka
 •  U krvnoj slici dominira leukopenija sa limfocitozom i pojavom plazma ćelija
 •  Reakcija IH u širokoj primeni u drugoj nedelji
 •  Sada najčešće elisa metoda dokazivanja specifičnih antitela; naročito je značajna u trudnoći

 

Diferencijalna dijagnoza

 • U kataralnom stadijumu najčeće virusne infekcije gornjih respiratornih puteva
 • Osipni stadijum: blagi atipični morbilli, scarlatina, infektivna mononukleoza, ECHO, Coxackiae A i B, Adenovirusi tip 2,3, 7, Parainfluenca, alergijska reakcija, leukoze

Terapija i prevencija

 • Terapija najčešće nije potrebna ili je simptomatska
 • Aktivna imunizacija – MMR vakcina

Izvor:
Infektivne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net