Site icon Svet Medicine

Rejnoov sindrom

Rejnoov sindrom (Syndroma Raynaud, Raynaudova bolest i fenomen) – Spada u vazospastičke poremećaje periferne arterijske cirkulacije. Manifestuje se promenama boje i temperature kože, a najčešće na prstima šaka u vidu bledila, cijanoze i na kraju crvenila. Razlikujemo Reynaud-ovu bolest i fenomen.

 

REYNAUDOVA BOLEST:

REYNAUDOV FENOMEN:

Slika levo – Normalan izgled krvnih sudova prstiju šake; Slika desno – Promene na krvnim sudovima i prstima šake kod bolesnika sa Reynaud-ovim fenomenom

TERAPIJA:

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, 

Exit mobile version