Site icon Svet Medicine

Rak jednjaka (karcinom ezofagusa, Carcinoma oesophagei)

Karcinom jednjaka je relativno redak tumor, čiini oko 1.5 % svih malignih tumora, a oko 10% od svih tumora tumora digestivnog sistema. Najčešće nastaje u dobi 55 do 65 godina, češće kod muškaraca, 6:1 u odnosu na žene. 

Histo-patološki je to PLANOCELULARNI KARCINOM; obično lokalizovan na fiziološkim suženjima ezofagusa. (Planocelularni karcinom je jedino prisutan na ezofagusu; sve ostale karcinoze gastrointestinalnog trakta su adenokarcinomi).

Faktori rizika:

 

 

Podela: 

 

Makroskopski: vegetativni, ulcerozni, infiltrativni.

 

Karakteristike

 

 

Metastaze daje u

 

Klinička slika: disfagija, regurgitacija, povraćanje, štucanje, aspiracija hrane u traheju (kašalj, gušenje), bol pri gutanju, gubitak telesne mase.

Simptomi

1) GORNJA i SREDNJA 1/3 JEDNJAKA 

2) DONJA 1/3 JEDNJAKA

 

Dijagnoza

se postavlja lako, anamnezom i Rtg pasažom jednjaka sa barijumskim mlekom. Ako postoji sumnja na ezofago-trahealnu fistulu, ne koristiti barijumski kontrast nego gastrografin. Endoskopom se lako uzme biopsija i postavi patohistološka dijagnoza.

 

 

Diferencijalna dijagnoza 

 

Terapija:

 

 

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, ncrs.ac.rs,

Exit mobile version