Site icon Svet Medicine

Prvi lekarski pregled trudne žene

Prvi lekarski pregled trudne žene – prvi trimestar trudnoće

 

 

Prvi lekarski pregled u trudnoći odgovara sistematskom pregledu i obuhvata, prema važećim Vodičima dobre kliničke prakse Republike Srbije, sledeće:

Izvor: Vodiči dobre kliničke prakse, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (preuzeto sa sajta Ministarstvo zdravlja Republike Srbije)

Exit mobile version