Site icon Svet Medicine

Primarni karcinom jetre kod odraslih

Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri.

Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a smeštena je u gornjem desnom kvadrantu trbuha, iza desnog rebarnog luka.

Neke od najbitnijih funkcija jetre su:

 

 

Postoje dva tipa primarnog karcinoma jetre kod odraslih, i to:

Najčešći tip primarnog karcinoma jetre kod odraslih je hepatocelularni karcinom. Ovaj tip karcioma je treći vodeći uzrok smrtnosti od karcinoma u svetu. Primarni karcinom jetre se može javiti kako kod odraslih tako i kod dece. Ipak, razlikuje se tretman kod dece i odraslih. Hepatitis i ciroza mogu povećati rizik ka karcinomu jetre. Sve što povećava mogućnost za dobijenje oboljenja predstavlja faktor rizika. Imati faktor rizika ne znači nužno da će se kod osobe razviti karcinom; ali sa druge strane i izostanak faktora rizika ne znači nužno da se neće razviti karcinom

Neki od faktora rizika za nastanak primarnog karcinoma jetre kod odraslih su:


Najčešći znaci i simptomi koji se javljaju kod primarnih karcinoma jetre su nelagodnost i bol pod desnim rebarnim lukom, potom nadutost trbuha, bol u desnoj ramenu ili ledjima, žutica, krvarenje, neuobičajena slabost i umor, mučnina i povraćanje, gubitak apetita ili osećaj sitosti nakon manjeg obroka, gubitak na telesnoj težini bez znanog razloga, bleda stolica i taman urin, groznica.


Testovi i pregledi koji se koriste u dijagnostici primarnih karcinoma jetre su:

Prognostičke i terapijske opcije zavise od sledećeg:

 

Stadijumi primarnog karcinoma jetre

Nakon što se postavi dijagnoza primarnog karcinoma jetre, neophodni su dalji testovi kako bi se otkrilo da li su se maligne ćelije proširile u jetri ili na druge delove tela. Proces kojim se otkriva da li se karcinom proširio unutar jetre ili i na druge delove tela je stadiranje (stejdžing). Informacije dobijene iz stadiranja bolesti determinišu stadijum bolesti. Od izuzetne je važnosti poznavanje stadijuma bolesti kako bi se planiralo dalje lečenje i tretman. Sledeći testovi i procedure se koriste u procesu stadijanja:

Postoje tri načina na koji se karcinom širi u organizmu:

  1. preko tkiva (karcinom se širi od mesta gde nastaje urastajući u okolinu),
  2. limfe (karcinom se širi od mesta gde nastaje putem limfnog sistema do drugih delova tela) ili
  3. krvi (karcinom se širi od nestanka putem krvotoka u druge delove tela).

Kada se karcinom proširi u druge delove tela, to se naziva metastaza. Karcinomske ćelije se odvajaju od svog primarnog mesta (mesta nastanka) i putuju limfnim sistemom ili krvotokom, te na drugim mestima u organizmu formiraju tumor – metastaski tumor. Metastatski tumor je predstavlja isti tip karcinoma kao i primarni tumor.Tako na primer, ako se primarni karcinom jetre proširi na pluća (karcinomske ćelije u plućima su zapravo jetrene karcinomske ćelije) – bolest je metastatski karcinom jetre, a ne pluća.

 

BCLC (The Barcelona Clinic Liver Cancer) sistem stadiranja se može koristiti kod odraslih sa primarnim karcinomom jetre. Ovaj sistem se koristi kako be procenila šansa koju bolesnik ima kako bi se oporavio i kako bi se planirao odgovarajući tretman, a bazira se na sledećem:

BCLC sistem stadiranja ima pet stadijuma:

Stadijum 0: veoma rani
Stadijum A: Rani
Stadijum B: Umereni
Stadijum C: Uznapredovali
Stadijum D: Krajnji (završni, end-stage)

Za BCLC stadijume 0, A i B planira se tretman lečenja karcinoma. Za BCLC stadijume C i D tretman se sastoji u terapiji simptoma uzrokovani karcinomom, kao i u poboljšanju kvaliteta života bolesnika. Ovi tretmani ne leče karcinom.

TRETMAN karcinoma

Trenutno postoje različiti oblici tretmana primarnog karcinoma jetre. Neki su standardni (trenutno se koriste), a neki su još u fazi kliničkog ispitivanja. Tretman bolesnika sa primarnim karcinomom jetre je multidisciplinaran (u timu najčešće učestvuju: medikalni onkolog, hepatolog, hirurg-onkolog, transplantacioni hirurg, radiolog-onkolog, interventni radiolog, patolog)

U lečenju se koristi osam standardnih tipova tretmana:

1. Praćenje
praćenje se koristi kod promena manjih od 1 centimetra koje se nađu tokom skrininga. Najčešće se nastavlja redovno praćenje na tri meseca.

2. Hirurgija
Parcijalna resekcija jetre (uklanjanje dela jetre sa tumorom) može biti hirurška opcija. Tu mogu dolaziti u obzir klinaste resekcije tkiva, jednog lobusa ili pak veće resekcije jetre, naravno u takvim slučajevima gotovo uvek se uz tumorom zahvaćen parenhim jetre odstranjuje i deo zdravog parenhima jetre. Preostali deo tkiva jetre (deo koji ostaje nakon resekcije i odstranjenja tumora) preuzima kompletno jetrenu funkciju.

3. Transplantacija jetre
Kod transplantacije jetre, čitava jetra se odstranjuje i zamenjuje donorskom zdravom jetrom. Ova vrsta operacije se može izvesti samo ako je bolest ograničena na jetru i ako postoji odgovarajući donor. Ukolilko bolesnik treba da čeka donorsku jetru (ukoliko je na listi čekanja za transplantaciju), neki drugi terapijski postupci se mogu preduzeti.

4. Ablaciona terapija
Ovaj vid terapije odstranjuje ili razara tkivo. Različiti oblici ablacione terapije se mogu koristiti kod karcinoma jetre:

5. Embolizacija
Embolizaciona terpija koristi supstance koje blokiraju ili smanjuju protok krvi kroz odredjenu hepatičnu (jetrenu) arteriju doo tumora. Kada se tumor više ne snabdeva kiseonikom i nutritijentima koji su mu potrebni, on više neće rasti. Embolizaciona terapija se koristi kod onih bolesnika kod kojih nije moguće hirurški odstraniti tumor ili ablacionim metodama, ili kod kojih se tumor proširio van jetre. Jetra prima krv preko portne vene i hepatičnih arterija. Krv koja dolazi putem portne vene najčešće ide u zdravo tkivo jetre, dok krv koja dolazi putem hepatičnih arterija najčešće ide ka tumoru. Kada se krvotok u hepatičnoj arteriji blokira tokom embolizacione terapije, tkivo zdrave jetre nastavlja da prima krv preko portnih vena. Postoje dva glavna tipa embolizacione terapije:

6. Ciljana terapija
Ciljana terapija je terapijski oblik kod koga se koristi lek ili određena supstanca u identifikaciji i napadu na određene ćelije karcinoma, bez povređivanja normalnih, zdravih ćelija. Inhibitori tirozin kinaze predstavljaju jedan vid ovakve ciljane (target) terpije u tretmanu primarnog karcinoma jetre kod odraslih. Inhibitori tirozin kinaze su male molekule koje se kreću kroz ćelijsku membranu i deluju unutar ćelija karcinoma u blokiranju signala, koji je potreban za rast i deobu ćelije karcinoma. Pojedini inhibitori tirozin kinaze imaju i inhibitorni efekat na angiogenezu (inhibitori angiogeneze). Primeri inhibitora tirozin kinaze su: sorafenib, lenvatinib, regorafenib.

7. Imunoterapija
Imunoterapija predstavlja tretman koji koristi bolesnikov imunski sistem u borbi protiv karcinoma. Određene supstance koje proizvodi organizam ili su spravljene u laboratorijskim uslovima se koriste da pojačaju, probude ili uspostave prirodni odbrambeni mehanizam protiv karcinoma. Ovaj oblik tretmana karcinoma se još naziva bioterapija ili biološka terapija.

8. Zračna (radijaciona) terapija
Ovaj vid terapije koristi visoko energetske X-zrake ili neke druge tipove zračenja u uništavanju ćelija karcinoma ili sprečavanju njihovog daljeg rasta. Postoje dva vida zračne terapije:

Način na koji će se sprovesti zračna terapija zavisi od tipa i stadijuma karcinoma. Eksterna zračna terapija je jedan od terapijski modaliteta koji se koristi u tretmanu primarnih karcinoma jetre u odraslih.

Terapijske opcije kod primarnih karcinoma jetre odraslih

Stadijum 0, A i B primarnog karcinoma jetre odraslih

Terapija:

Stadijum C i D kod primarnog karcinoma jetre odraslih

Terapija:

Terapija rekurentnog primaarnog karcinoma jetre odraslih

Terapija:

 Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, pixabay.com

Exit mobile version