Site icon Svet Medicine

Plućna fibroza (fibroza pluća, fibrosis pulmonum)

Plućne fibroze (fibrosis pulmonum) – predstavljaju  oboljenja plućnog intersticijuma, a promene zahvataju:

 

To je progresivan proces sa nakupljanjem zapaljivih elemenata u zidu alveola, koji postepeno biva zamenjem vezivom, stvarajući fibrozu. Na taj način zid alveola postaje deblji, tvrd. 
Tako nastaje alveo-kapilarni blok

 1. nastaje alveolarna disfunkcija
 2. respiratorna insuficijencija, što je glavna odlika ovog oboljenja

Dakle, fibroza pluća nije etiološki definisana bolest, vać sindrom karakterisan određenim anatomskim, funkcionalnim i radiografskim promenama. 

ETIOLOŠKA PODELA PLUĆNIH FIBROZA:

1. PLUĆNE FIBROZE POZNATE ETIOLOGIJE:

1.A. Nezapaljenske

 1. Pneumokonioze: silikoza, berilioza, azbestoza
 2. Tvrdi metali: kobalt, volfram
 3. Zračenje
 4. Zastoj u plućima
 5. Multiple plućne embolije
 6. Plućna hipertenzija

1.B. Zapaljenske

 1. Hronična milijarna tuberkuloza (TBC)
 2. Intersticijske pneumonije
 3. Mikoze: histoplazma, farmerska pluća

2. PLUĆNE FIBROZE U OPŠTIM OBOLJENJIMA

3. PLUĆNE FIBROZE NEPOZNATE ETIOLOGIJA

4. SAĆASTA PLUĆA

 

 

HISTOLOŠKO-TOPOGRAFSKA PODELA PLUĆNIH FIBROZA:

 1. Perialveolarna fibroza: proces strogo lokalizovan u zidu alveola
 2. Perilobulusna fibroza: novostvoreno vezivno tkivo oko lobulusa
 3. Bronhiolitična perilibulusna fibroza: proces zahvata terminalne bronhiole, okludira ih, stvarajući ili postokluzioni emfizem ili postokluzioni kolaps pluća.

 

Bolest može proticati kao:

 1. AKUTNA: za nekoliko dana ili nedelja dovodi do smrti
 2. SUBAKUTNA ili HRONIČNA forma: evolucija traje 3-20 godina

 

Radiografija pluća:

 

 

IDIOPATSKA PLUĆNA FIBROZA (Syndroma Hamman-Rich)

 

Postoji subakutni i hronični tok, ali oba dovode do smtrnog ishoda za 6 meseci tj. 4-6 god.

Simptomi:

Poremećaji ventilacije u plućnoj fibrozi su RESTRIKCIONOG tipa i ogledaju se u smanjenju vitalnog kapaciteta (VC) i drugih plućnih volumena. Postoji hipoksemija, a vremenom se razvija i plućno srce!

DIJAGNOZA:

 

 

TERAPIJA:

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 

Exit mobile version