Site icon Svet Medicine

Pleuralni izliv (Effusio pleurae)

Pleuralni izliv (Efuzija pleure, nakupljanje tečnosti u grudnoj duplji, Effusio pleurae) predstavlja povećanu količinu tečnosti u pleuralnom prostoru, bez obzira na vrstu, a deli se na:

TRANSUDAT nastaje zbog poremećaja hidrostatsog i osmotskog pritiska. U normalnim uslovima, pleuralna tečnost se filtrira na parijetalnom listu u pleuralni prostor (osmotski + hidrostatski pritisak imaju zbir 0,9kPa tj. 9cm vodenog stuba).

Tečnost se iz pleuralnog prostora apsorbuje preko visceralne pleure (gde je zbir ova dva pritiska 10cm vodenog stuba) prema resorpciji. Transudat nastaje usled povećanog hidrostatskog ili smanjenog osmotskog pritiska.

Etiologija:

 

EKSUDAT prati zapaljenjske procese. Dakle, kod eksudata, za razliku od transudata, i sama pleura je zahvaćena primarnim procesom – postoji povećana propustljivost kapilara, izliv više ne liči na plazmu. Eksudat može biti serozan, fibrinozan, gnojan i hemoragičan

Etiologija:

 

KLINIČKA SLIKA i RTG pleuralnog izliva, bez obzira na etiologiju, uvek je ista!

Radi postavljanja dijagnoze bitne su ranije istorije bolesti (pošto se pleuralni izliv javlja kao komplikacija drugih oboljenja).

 

 

DIJAGNOZA PLEURALNOG IZLIVA:

EKSUDAT može biti:

Kod TRANSUDATA 

Pleuralni izliv se zatim analizira bakteriološki, citološki, histološki. Može da se radi i biopsija jetre.

 

HILOTORAKS

 

 

 

EMPIJEM PLEURE

Označava prisustvo gnoja u pleuralnom prostoru. Najčešće nastaje infekcijom iz pluća, mada može nastati i iz ekstrapulmonalnih žarišta (osteomijelitis rebara, perforacija jednjaka (ezofagusa), apsces jetre…)

Simptomi su:

 

Klinička slika:

Pleuralnom punkcijom dobija se:

Adekvatna drenaža dovodi do prelaska empijema u hronično stanje = to je empijem kod koga dolazi do zadebljanja pleure sa perzistentnom gnojnom sekrecijom. Leči se hiruški.

 

 

PNEUMOTORAKS

 

 

  1. SPONTANI: nastaje ulaskom vazduha iz bronhija u pleuru kroz defekt na visceralnoj pleuri, pucenjem emfizemskih bula.
  2. TRAUMATSKI: nastaje nakon povrede parijetalne ili visceralne pleure

*OSTALE PODELE:

KOD POTPUNOG PNEUMOTORAKSA hemitoraks je proširen i produbljen. Međurebarni prostori su prošireni, prečaga spuštena, medijastinum potisnut na zdravu stranu

RTG PNEUMOTORAKSA:

FIZIKALNI NALAZ:

 

TERAPIJA

 

 

HIDROPNEUMOTORAKS

je pneumotorax komplikovan izlivom. Ispod avaskularne svetline vidi se homogena senka tečnosti sa oštrom, 
horizontalnom granicom. Jedan njegov oblik je i hematopneumotorax. 

Njegovi simptomi su:

Pleuralna punkcija pokazuje krvav sadržaj. Leči se

 

HEMATOTORAKS (Hemotoraks)

 

Dok krvarenja iz pluća imaju tendenciju spontanog zaustavljanja, krvarenja iz velikog krvotoka progrediraju. Postepeno se javlja kompresija pluća → dispnea. Daje fizikalne znake kao i drugi izlivi. Pleuralnom punkcijom dobija se krv.

Terapija:

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

Exit mobile version