Peritonitis (zapaljenje trbušne maramice, upala trbušne maramice) predstavlja lokalizovano ili generalizovano oboljenje peritoneuma, koje može proticati ili kao akutno ili hronično.

Tokom akutnog peritonitisa dolazi do oštećenja motorne aktivnosti creva, a lumen creva postaje distendiran i pun gasa i tečnostiNagomilavanje tečnosti u crevima je posledica poremećaja resorpcije 7-8l tečnosti, koja se normalno u toku dana sekretuje u creva, a onda biva apsorbovana od strane kolonaIstovremeno se tečnost nagomilava u peritonealnoj dupljiTo nagomilavanje tečnosti u crevima i peritoneumu vodi u HIPOVOLEMIJU → smanjenje srčane i bubreže funkcije.

ETIOLOGIJA:

 • bakterije iz creva nakon perforacije (E.coli)
 • bakterije unete u peritonealnu duplju posle povrede abdomena
 • posledica dejstva oslobođenih pankreasnih enzima, posledica dejstva oslobođenog želudačnog sadržaja nakon perforacije ulkusa, posledica dejstva žuči nakon rupture žučne kesice
 • komplikacija sistemske bolesti

Najčešće perforacije nastaju kao posledica:

 • apendicitisa
 • divertikulitisa
 • gangrene žučne kesice
 • inkarceracija hernije ili volvulusa creva
 • karcinom
 • ulcerozni kolitis

 

KLINIČKA SLIKA:

 • bol, distenzija, nadutost, povraćanje
 • prestanak peristaltike, zatvor
 • povišenje telesne temperature, tahikardija, oligurija
 •    *perkutorni nalaz timpanizma → distenzija creva
 •    *ako bol može da se lokalizuje → lokalizovani peritonitis
 •    *ako je bol difuzan → difuzni peritonitis
 • kako bolest napreduje nastaje potpuni abdominalni mir (nema peristaltike) → ”Mrtva tišina”
 • leukocitoza > 20000 leu →  teška inflamacija

 

DIJAGNOZA:

 1. fizikalni nalaz
 2. radiografija → nativni snimak abdomena
  1.         -dilatacija tankog i debelog creva sa edemom zida
  2.         -prisutni su nivoi
 3. paracenteza → određivanje prirode eksudata, identifikacija uzročnika

 

Diferencijalna dijagnoza → Akutna porfirija

 

TERAPIJA

 • infuzioni rastvori → rehidratacija i korekcija poremećaja elektrolitnog dibalansa
 • antibiotici prema atibiogramu
 • hirurgija – eksploracija abdomena sa lavažom uz odstranjivanje uzročnika peritonitisa, osim u spontanom bakterijskom peritonitisu!!!!

 


izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,