Site icon Svet Medicine

Perikarditis (upala srčane maramice, pericarditis)

Perikarditis (upala srčane maramice, pericarditis) –  vrlo retka bolest perikarda (srčane maramice), retko se nalazi primarno, a najčešći je u sklopu nekog drugog oboljenja ili kao komplikacija osnovne bolesti.

 

ETIOLOGIJA:

 1. Idiopatski
 2. Infektivni: virusi, bakterije, gljivice, paraziti
 3. Autoimunske bolesti: sistemske bolesti vezivnog tkiva
 4. Tokom akutnog infarkta miokarda (epistenokardični perikarditis)
 5. Neoplazije: mezoteliom i metastaze iz pluća i dojke
 6. Uremični: uremija, miksedem
 7. Posttraumatski (posle traume)
 8. Posle zračenja (postiradijacioni)
 9. Disekantna aneurizma aorte i ruptura srca
 10. Tokom reumatske groznice

 

KLASIFIKACIJA:

 1. AKUTNI:

  Suvi (fibrinozni)
  Exudativni sa ili bez tamponade

 2. SUBAKUTNI:

  Efuzno-konstriktivni
  Konstriktivni

 3. HRONIČNI:

  Hronični izliv
  Adhezivni

 

AKUTNI FIBRINOZNI PERIKARDITIS (suvi perikarditis, pericarditis sicca)

 

Može biti izazvan bilo kojom prethodno navedenom noksom, ali je najčešće posledica TBC-a

Četri kardinalna simptoma su:

 1. Bol u grudima – najčešći znak; lokalizovan je centralno ili levo

  – Bol se pojačava pri dubokom udisaju ili pri kašlju, gutanju, u ležećem položaju, a popušta kada bolesnik sedne ili se nagne napred

  – Bol se širi u levo rame i m. trapezius, nekada u desnu ruku, ali za razliku od akutnog infarkta miokarda, nikada u šaku !!! Mogu ga pratiti povišena temperatura i malaksalost

 2. Perikardno trenje – patognomonično za suvi perikarditis

  – To je visokotonski šum, grebućeg karaktera, koji nastaje trenjem perikardnih listova prekrivenih fibrinom tokom KOMORNE SISTOLE i, DIJASTOLE i SISTOLE PRETKOMORA (čuje se u tri akta – šum lokomotive)

  – Najbolje se čuje na donjem delu leve ivice sternuma. Nekada je diskretan, pa ga treba tražiti u raznim položajima tela (sedećem, nagnutom napred, u ekspirijumu ili u položaju koleno-lakat)

  –  Od pleuralnog trenja najlakše ga je razlikovati po tome što se čuje i po prestanku disanja

 3. EKG promene potiču od zatvaranja subepikardnog miokarda

  – U I, II, V2-V6 – elevacija ST segmenta, uz niske ili negativne T-talase
  – Posle nekoliko dana elevacija ST nestaje, dok negativan T talas može dugo da postoji
  – Nema Q zupca
  – Postoji poremećaj ritma, što ukazuje da postoji i miokarditis

 4. Povišena telesna temperatura

 

Dijagnoza:

 

Diferencijalna dijagnoza:

 

Terapija:

 

 

PERIKARDNI IZLIV (Akutni eksudativni perikarditis, pericarditis exudativa)

 

Klinička slika zavisi od:

 1. brzine nakupljanja
 2. količine tečnosti
 3. rastegljivosti perikarda (srčane maramice)

 

Tako da, ako se tečnost sporije nakuplja u rastegljivom perikardu, može se naći i 1-2 litra, a da njeno prisustvo ostane bez tamponade. U suprotnom, do nje dovodi i nekoliko stotina mililitara tečnosti, ako se ona prebrzo nakuplja.

 

 

1. EKSUDATIVNI PERIKARDITIS BEZ TAMPONADE SRCA

 

– tup bol u grudima, dispneja, naročito pri naporu

Zbog kompresije okolnih struktura:

 

Ictus se ne palpira , a perkutorna zona apsolutne tmulosti je proširena; Tahikardija, mukli tonovi; Kod nekih pacijenata, postoji i perikardni treći ton, odmah posle S2

 

RTG:

 

EKG:

 

Dijagnostika:

 

Terapija:

 

2. TAMPONADA SRCA (izliv u srčanoj kesi)

 

– Može se javiti u akutnom ili hroničnom obliku, kao komplikacija bilo kod etiološkog oblika perikarditisa, ali i kod akutnog infarkta miokarda

Pritisak nakupljene tečnosti u perikardu brzo dostiže vrednosti dijastolnog pritiska u desnom srcu, a ubrzo i u levoj komori, pa je tako otežano punjenje srca. Zbog togaje smanjen minutni volumen i arterijski pritisak a raste venski pritisak.

Klinička slika:

 

Fizikalni nalaz:

 

EKG, RTG i Punkcija perikarda: kao kod eksudativnog perikarditisa

 

Diferencijalna dijagnoza:

 

Terapija:

 

 

 

SUBAKUTNI PERIKARDITIS

 

1. KONSTRIKTIVNI PERIKARDITIS (”srce u oklopu”pericarditis constrictiva)

 

Etiologija:

 

Kod ovog oblika listovi perikarda postaju zadebljali i međusobno srasli, nerastegljivi. Na ovako izmenjene listove mogu se istaložiti soli kalcijuma, pa nastaje srce u oklopu (”panzer hertz”)

Postoji otežano dijastolno punjenje, šyo dovodi do povećanja i izjednačavanja dijastolnih pritisaka u svim šupljinama srca (u sve četiri) – plato pritisaka, kao i do porasta venskog pritiskaUsled pada dijastolnog punjenja srca, dolazi do kompenzatorne retencije vode i soli, što donekle, omogućava bolje punjenje komora.

Sve dok je očuvana sistolna funkcija srca, nema simptoma. Kasnije dolazi do prodiranja veziva u miokard (srčani mišić), atrofije miofibrila (srčana mišićna vlakna), kompresije krvnih sudova ožiljnim tkivom → ishemija miokarda → poremećaj sistolne funkcije miokarda → globalna srčana insuficijencija

 

Klinička slika:

 

RTG:

 

EKG:

 

Na ultrazvučnom pregledu zapažaju se zadebljali listovi perikarda

Diferencijalna dijagnoza:

 

Terapija:

 

2. EFUZNO KONSTRIKTIVNI PERIKARDITIS

 

Etiologija:

 

Ovde postoji kombinacija zadebljalog visceralnog perikarda (koji daje konstrikciju), i izliva (koji dovodi do hronične tamponade srca). Posledica ovoga je visok pritisak u desnoj pretkomori i kada se punkcijom intraperikardni pritisak dovede na nulu

Klinička slika:

 

Terapija:

 

 

HRONIČNI PERIKARDITISI

 

1. HRONIČNI PERIKARDNI IZLIV


– je onaj koji traje duže od 6 meseci. 
Nastaje kao posledica neizlečenog perikardnog izliva, ali može da se javi i kod nezapaljenjskih poremećaja – tokom hronične srčane insuficijencije, teške hipoalbuminemije, miksedema, poremećaja limfotoka

Klinička slika:

EHO, RTG i EKG odgovaraju eksudativnom perikarditisu.
Ako je perikard nerastegljiv – znaci hronične tamponade srca

Terapija:

 

2. ADHEZIVNI PERIKARDITIS (pericarditis adhaesiva chronica)

 

Predstavlja posledicu ranije bolesti. Najčešće TBC i virusi. Postoje trakaste adhezije između dva lista perikarda (perikarda i epikarda) ili parijetalnog perikarda i okolnih medijastinalnih organa. 

Obično nema naglih hemodinamskih poremećaja, sve dok EKG ne otkrije ishemiju srca, kada počinju dispnea pri naporu, probodi ili tištanje u predelu srca

EKG:

Diferencijalna dijagnoza:

Terapija

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, 

Exit mobile version