Site icon Svet Medicine

Neutropenija

Neutropenija je ukupni broj neutrofilnih granulocita u perifernoj krvi manji od 1,5×10*9/l. Može biti umerena (više od 1), srednje teška (0,5 do 1) i teška (manje od 0,5). Teška neutropenija naziva se agranulocitoza.

Dijagnostika:

Lečenje: zavisi od uzroka i stepena neutropenije

Exit mobile version