Site icon Svet Medicine

Mijelodisplastični sindrom

Mijelodisplastični sindrom (MDS) su klonske bolesti koje zahvataju prethodnike (progenitore) svih loza hematopoeze. Karakterišu se refraktarnom anemijom, leukopenijom i trombocitopenijom uz nalaz diseritropoeze, abnormalne granulocitopoeze i atipičnih megakariocita u hiperplastičnoj kostnoj srži.

Dijagnoza:

Lečenje:

Exit mobile version