Site icon Svet Medicine

Kontrolni pregledi trudnice

 Kod fiziološke trudnoće se sprovode 4 kontrolna lekarska pregleda i to u:

 1. 16. nedelji gestacije (NG)
 2. 24. nedelji gestacije
 3. 28. nedelji gestacije i
 4. 36. nedelji gestacije.

Pri kontrolnim pregledima trudne žene treba pratiti napredovanje trudnoće i tragati za mogućim faktorima rizika. Kad god se posumnja na mogući rizik, bilo iz anamnestičkih podataka ili iz objektivnog pregleda, po pravilu treba planirati veći broj kontrolnih pregleda ili dopuniti sadržaj pregleda.

 

 

Kontrolni lekarski pregled trudne žene – 16. nedelja gestacije

 

Ne postoje dokazi da se češćim određivanjem nivoa Er i Hgb postiže bolji ishod trudnoće. Skrining na anemiju treba raditi u prvoj poseti i u 28. NG.

 

 

 

Kontrolni lekarski pregled trudne žene – 24. nedelja gestacije

 

 

 

 

Kontrolni lekarski pregled trudne žene – 28. nedelja gestacije

 

 


 

Kontrolni lekarski pregled trudne žene – 36. nedelja gestacije

 

 

 

 

Ultrazvučni pregled

Neophodno je obaviti tri puta u toku trudnoće ultrazvučni pregled, a ukoliko je potrebno i četiri:

 

Osim detaljne biometrije ultrazvučni pregled treba da sadrži najmanje:

 1. Oblik i veličina glavice i presek (cavum pellucidum, cerebellum, veličina komora i atrijuma manji od 10 mm)
 2. Kičmena moždina (uzdužni presek)
 3. Abdominalni presek na nivou želuca
 4. Abdominalni presek na nivou bubrega i pupčane vrpce
 5. Poprečni presek bubrega (pelvis manji od 5 mm)
 6. Poprečni presek toraksa u nivou srčanih komora
 7. Ruke: tri kosti i šaka (bez brojanja prstiju)
 8. Nogica: tri kosti i stopalo (bez brojanja prstiju)

Ukoliko je rutinskim ultrazvučnim pregledom otkriveno odstupanje od fiziološkog nalaza, pacijentkinja se upućuje na konsultativni UZ pregled na viši nivo zaštite.

Kod žena kod kojih postoji pretpostavka o riziku ili je rizik već otkriven, broj ultrazvučnih pregleda nije ograničen i obavlja se prema medicinskim indikacijama.

 

 

Izvor: Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse Ministarstvo zdravlja Reublike Srbije

Exit mobile version