Site icon Svet Medicine

Komorske /ventrikularne/ ekstrasistole VES

Komorske ekstrasistole (VES)  – nastaju nadražajem miokarda leve ili desne komore posle perioda apsolutne ili relativne refraktarnosti. Na EKG:

  1. prevremeni, široki QRS-kompleksi kojima prethodi P-talas
  2. ST-segment i T-talas imaju suprotan smer od QRS-kompleksa
  3. postojanje postekstrasistolne ”kompenzatorne pauze”

Broj VES za 24h, postepeno raste kod zdravih osoba sa starenjem (100 VES/24h za osobe do 40.god; 200 VES/24h za osobe koje su starije => smatra se normalnim).

Velika učestalost i kompleksnost VES mogu se naći kod: infarkta miokarda, hronične koronarne bolesti, srčane insuficijencije, srčane mane, hipertenzivne bolesti srca, kardiomiopatije, miokarditisa…

VES tipa bigeminije često su uzrokovane intoksikacijom digitalisom. Od ostalih uzroka tu su i: antiaritmici, hipokalijemija

Podela VES:

  1. grupa: pojedinačne VES; manje od 30/h
  2. grupa: više od 30/h; pojedinačne ili kompleksne
  3. grupa: multifokalne VES
  4. grupa: repetitivne VES (VES u parovima; salve od 2-3 VES)
  5. grupa: VES tipa R na talasu T

Klinički mogu biti asimptomatske ili se osećaju kao lupanje srca; njene hemodinamske posledice su neznatne.

 

 

izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 

Exit mobile version