Site icon Svet Medicine

Kamen u žučnoj kesi

Kamen u žučnoj kesi (Holelitijaza, Cholelithiasis, Calculosis vesicae felleae, kalkuloza holeciste, kalkuloza žučne kese) označava prisustvo kamenja u žučnoj kesi.

ETIOLOGIJA:

 1. Poremećaj ravnoteže između holesterola (povišen) i žučnih kiselina (snižene)
 2. Poremećaj odnosa između konjugovanog i nekonjugovanog bilirubina (u korist nekonjugovanog)
 3. Bakterije (E.coli) i paraziti svojim glukuronidazama hidrolizuju konjugovani bilirubin u nekonjugovani
 4. Mehaničko oštećenje i upala sluznice (oljušteni epitel postaje jezgro kamenca)
 5. Taloženje kalcijumovih soli tokom infekcije i opstrukcije
 6. Povećanje pH žuči (alkalna žuč)

To što se kalkuloza sreće češće kod mlađih, gojaznih žena, označava se kao 4F (forty, female, fat, fertile); što znači: žena četrdesetih godina, gojazna, u reproduktivnom periodu

 

PODELA PREMA HEMIJSKOM SASTAVU:

 

 1.     Metabolički kamenovi (holesterolski pigmenti)

  – Stvaraju se u aseptičnim uslovima u normalnoj žučnoj kesi
  – Favorizujući faktori za holesterinske kamence su: gojaznost, šećerna bolest i trudnoća
  – Pigmentni su sastavljeni od žučnog pigmenta (kalcijum-bilirubinat);
  – Za razliku od holesterinskih, pigmentni su multipli i sitniji
  – Posledica su hiperbilirunemije: hemolizne anemije, toksične hemolize

 2.     Mešani kamenovi:

  – Formiraju se iz raspalog epitela sluznice (jezgro), holesterola, bilirubina i soli kalcijuma (perif)
  – Sreću se nakon upale žučne kesice (87% svih kalcinoza)

 3.    Kombinovani kamenovi:

  – Jezgro im je od holesterola, a periferni delovi od holesterola, bilirubina i kalcijumovih soli

KLINIČKA SLIKA:

 

Klinički, holelitijaza protiče u 3 oblika:

 

Asimptomatski
kamen se otkriva slučajno

Nekarakteristične smetnje
– Neodređen, tup bol u epigastrijumu (u predelu želuca), naročito ujutro
– podrigivanje, mučnina, posle masnog obroka
– opstipacija (zatvor)
– glavobolja
– smetnje traju nekoliko dana, pa nastupa potpuna remisija

Dijagnoza:    

Laparoskopska vs otvorena holecistektomija

Napad žučnih kamenaca tj bilijarna kolika:

 

Diferencijalna dijagnoza:   

 

Ako opstrukcija izvodnog kanala traje duže od 3 dana, nastaće edem sluznice žučne kese (holeciste) i hiprsekrecija sluzi => žučna kesica će se proširiti (hidrops vesicae felleae) ili usled nakupljanja bakterija doći će do infekcije (empijem – empyema vesicae felleae). Moguća je i opstrukcija holedohusa i razvoj opstruktivne žutice.

 

TERAPIJA

 

 1.    Baralgin iv (otklanja koliku)

  – morfin je kontraindikovan !!!

 1.    Nitroglicerin => može pri pojavi tupog bola sprečiti koliku
 2.    Antibiotici (CAF, Cefalosporini)
 3.    hiruška terapija

 

 

Exit mobile version