Kamen u žučnoj kesi (Holelitijaza, Cholelithiasis, Calculosis vesicae felleae, kalkuloza holeciste, kalkuloza žučne kese) označava prisustvo kamenja u žučnoj kesi.

ETIOLOGIJA:

 1. Poremećaj ravnoteže između holesterola (povišen) i žučnih kiselina (snižene)
 2. Poremećaj odnosa između konjugovanog i nekonjugovanog bilirubina (u korist nekonjugovanog)
 3. Bakterije (E.coli) i paraziti svojim glukuronidazama hidrolizuju konjugovani bilirubin u nekonjugovani
 4. Mehaničko oštećenje i upala sluznice (oljušteni epitel postaje jezgro kamenca)
 5. Taloženje kalcijumovih soli tokom infekcije i opstrukcije
 6. Povećanje pH žuči (alkalna žuč)

To što se kalkuloza sreće češće kod mlađih, gojaznih žena, označava se kao 4F (forty, female, fat, fertile); što znači: žena četrdesetih godina, gojazna, u reproduktivnom periodu

 

PODELA PREMA HEMIJSKOM SASTAVU:

 

 1.     Metabolički kamenovi (holesterolski pigmenti)

  – Stvaraju se u aseptičnim uslovima u normalnoj žučnoj kesi
  – Favorizujući faktori za holesterinske kamence su: gojaznost, šećerna bolest i trudnoća
  – Pigmentni su sastavljeni od žučnog pigmenta (kalcijum-bilirubinat);
  – Za razliku od holesterinskih, pigmentni su multipli i sitniji
  – Posledica su hiperbilirunemije: hemolizne anemije, toksične hemolize

 2.     Mešani kamenovi:

  – Formiraju se iz raspalog epitela sluznice (jezgro), holesterola, bilirubina i soli kalcijuma (perif)
  – Sreću se nakon upale žučne kesice (87% svih kalcinoza)

 3.    Kombinovani kamenovi:

  – Jezgro im je od holesterola, a periferni delovi od holesterola, bilirubina i kalcijumovih soli

KLINIČKA SLIKA:

 

Klinički, holelitijaza protiče u 3 oblika:

 

Asimptomatski
kamen se otkriva slučajno

Nekarakteristične smetnje
– Neodređen, tup bol u epigastrijumu (u predelu želuca), naročito ujutro
– podrigivanje, mučnina, posle masnog obroka
– opstipacija (zatvor)
– glavobolja
– smetnje traju nekoliko dana, pa nastupa potpuna remisija

Dijagnoza:    

 • holesterinske kamence prati hiperlipidemija
 • pigmentne kamence prati hiperbilirubinemija

  Radiografski nalaz: 

 • Nativni snimak abdomena => vide se kalcijumsko kamenje

 • kontrastni snimci (peroralna ili iv holecistografija)

 • Ultrazvuk, CT

   TERAPIJA:  

 • hiruško otklanjanje žučne kese

 • dijete

 • henodeoksiholna kiselina

 • spazmolitici

Laparoskopska vs otvorena holecistektomija
Laparoskopska vs otvorena holecistektomija

Napad žučnih kamenaca tj bilijarna kolika:

 • – žučna kolika nastaje usled pomeranja kamenca u vrat žučne kesice

 • – dolazi do opstrukcije ductus cistikusa, ređe holedohusa

 • – bolovi su izazvani spazmom Odijevog sfinktera i mišića zida holedohusa i holeciste (žučne kese), da bi bila savladana prepreka koju je stvorio kamenac

 • – napad se javlja nekoliko sati posle uzimanja holagognih supstanci (jaja, mast, čokolada)

 • – intenzitet bola raste, dostiže maksimum koji traje 1-3h, a zatim popušta

 • – bol je najjači u epigastrijumu, ispod desnog rebrnog luka

 • – širi se u desno rame, među lopatice, nekad i u prekordijum

 • – bol prate: povraćanje, strah, znojenje i povišena telesna temperatura

 • – bolesnik se savija i zauzima zgrčeni položaj

 • – moguća je umerena žutica

 • – bol traje sve dok se kamen ne vrati u žučnu kesu

 

Diferencijalna dijagnoza:   

 • ulkus
 • hijatus hernija
 • akutni apendicitis
 • bazalna pneumonije desnog pluća
 • napad angine pektoris
 • bubrežna kolika desnog bubrega

 

Ako opstrukcija izvodnog kanala traje duže od 3 dana, nastaće edem sluznice žučne kese (holeciste) i hiprsekrecija sluzi => žučna kesica će se proširiti (hidrops vesicae felleae) ili usled nakupljanja bakterija doći će do infekcije (empijem – empyema vesicae felleae). Moguća je i opstrukcija holedohusa i razvoj opstruktivne žutice.

 

TERAPIJA

 

 1.    Baralgin iv (otklanja koliku)

  – morfin je kontraindikovan !!!

 1.    Nitroglicerin => može pri pojavi tupog bola sprečiti koliku
 2.    Antibiotici (CAF, Cefalosporini)
 3.    hiruška terapija