Site icon Svet Medicine

IV Jugo-istočno evropska konferencija o cističnoj fibrozi

Poštovani,

Pozivamo Vas na Četvrtu Jugo-istočno evropsku konferenciju o cističnoj fibrozi, od 24. do 26. oktobra 2013.godine u koja će se održati u amfiteatru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić”, ulica Radoja Dakića 6-8, u Beogradu, Republika Srbija, koju organizuje CF EUROPE zajedno sa Udruženjem za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Srbije – CF Srbijom i uz podršku EURORDIS (evropska organizacija za retke bolesti).

 

 

Jugo-istočno evropska konferencija o cističnoj fibrozi ima za cilj:

  1. Unaprediti znanja o cističnoj fibrozi
  2. Izgraditi mrežu ljudi koji se brinu za obolele od cistične fibroze
  3. Povećanje kapaciteta, svesti i zalaganje za bolji pristup zdravstvenoj zaštiti

Teme koje će biti predstavljene i razmatrane na Konferenciji:

Cystic Fibrosis Europe (CFE) je federacija nacionalnih CF udruženja, koje predstavlja 40000 CF pacijenata i njihovih porodica u 40 evropskih zemalja. Radimo zajedno sa svim nacionalnim i internacionalnim organizacijama pacijenata i medicinskim organizacajama, za bolji i duži život svih osoba sa cističnom fibrozom u Evropi.

CFE organizuje edukativne konferencije za povećanje kapaciteta u regionima u kojima je ograničen pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.

IV regionalna Konferencija (jugo-istočno evropska) je trodnevni konferencija u Beogradu, namenjena doktorima, zdravstvenim radnicima, porodicama i predstavnicima pacijenata regiona Balkana i Mediterana.

Životni vek je i dalje veoma nizak u Jugo-istočnoj Evropi u odnosu na “starije” evropske zemlje. Studije su pokazale da je ovakva situacija delimično zbog nedostatka znanja lokalnih zdravstvenih radnika, pacijenata i članova porodica i slab pristup odgovarajućoj dijagnozi kao i kvalitetna zdravstvena zaštita pacijenata. Svest i edukacija zdravstvenih radnika, pacijenata i članova porodica i udruženja pacijenata je važan instrument za poboljšanje ovakve situacije.

S poštovanjem,

Karleen De Rijcke, predsednik CF Europe, 
 www.cf-europe.eu

Đurović Dragan, predsednik CF Srbija – Udruženje za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Srbije, +381/603031350 
 –www.cfsrbija.rs

 

PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE

PRIJAVA ZA UČESTVOVANJE je obavezna za sve ucesnike do 18.10.2013. Prijava_za_ucestvovanje, Registration_Belgrade_CF_Conference_english

 

 

 

Dragan Djurovic

Predsednik CF Srbija

web –www.cfsrbija.rs

 

Exit mobile version