Site icon Svet Medicine

Ileus

Ileus (intestinalna opstrukcija, ileus paralyticus, ileus e strangulatione, ileus e obstructione, ileus mechanicus, vezana creva) predstavlja prekid u pasažI creva.

ETIOLOGIJA:

 1. Mehanički ileus => nastaje zbog opstrukcije creva
 2. Paralitički (funkcionalni) => nastaje usled paralize creva

PODELA:

Mehanički ileus  Funkcionalni ileus 
OpturacioniStrangulacioniParalitičkiSpastički       
 • intralumenski
 • intramuralni
 • van crevnog zida
 • volvulus
 • inkarceracija
 • invaginacija
 • atonija creva
 
Podela ileusa

 

UZROCI OPTURACIONOG MEHANIČKOG ILEUSA:

 1. Intralumenski: polipi, tumori, veliki žučni kamenci koji dospeju u crevo nakon stvaranja fistule
 2. Intramuralni: atrezije ili stenoze zida creva
 3. Van zidova creva: tumori i ascites

 

MEHANIČKI ILEUS

Starngulacioni ileus se ispoljava u 3 klinička oblika:

 1. Volvulus: uvrtanje creva oko poprečne osovine
 2. Inkarceracija: uvlačenje vijuge creva među priraslice ili u slabe tačke creva
 3. Invaginacija: uvlačenje proximalnog u distalni deo lumena creva (najčešća je ileocekalna valvula)

 

FUNKCIONALNI ILEUS

Uzroci nastanka su razni peritonealni inzulti:

 1. želudačna kiselina, sadržaj kolona, digestivni enzimi
 2. bazalna pneumonija, frakture rebara
 3. vaskularne okluzija → ishemija → infarkt mezenterijuma
 4. infarkt miokarda
 5. retroperitonealni hematom (fraktura pršljena)
 6. refleksni ileus usled renalne kolike ili pijelonefritisa

Distenzija creva: nastaje proksimalno od mesta prekida pasaže creva. Prekid pasaže nastaje zbog nagomilavanja gasa ili tečnosti. Oko 80% gasa potiče od progutanog vazduha (sadržI N2 koji se teško apsorbuje iz creva, pa ga je poterbno evakuisati). Nagomilana tečnost: per os uneta tečnost, pljuvačka, gastrični sekret, normalna sekrecija H2O i elektrolita sa jedne, a sa druge strane poremećaj njihove apsorpcije.

Kod strangulacionog ileusa osim prekida pasaže postoji i prekid cirkulacije krvi kroz zid uklještene crevne vijuge, a to dovodi do nekroze zida creva i akutnog  peritonitisa

Gubitak tečnosti i elektrolita: povraćanje, nagomilavanje tečnosti u distendiranom crevu, poremećaji cirkulacije u v.cava inferior

Ulazak tečnosti u zid creva i peritonealnu duplju, vodi u:

KLINIČKA SLIKA:

 1. bol
 2. povraćanje
 3. opstipacija
 4. meteorizam

MEHANIČKI ILEUS TANKOG CREVA (OPTURACIONI):

MEHANIČKI STRANGULACIONI ILEUS TANKOG CREVA:

 1. Povraćanje je izraženije, što je prepreka viša. Ako povraćani sadržaj ima žuč i sluz onda je to ileus proksimalnog tankog creva. Opstrukcija nižih partija → porvaćani sadržaj je taman fekulentnog mirisa (mizerere → povraćanje fekalnih masa)
 2. Štucanje:
 3. Opstipacija i odsustvo gasova dovodi do potpune opstrukcije

MEHANIČKI ILEUS KOLONA:

 1. kolike su slabijeg intenziteta nego kod tankog creva
 2. opstipacije, nema gasova; ponekad krv u stolici

Ovi simptomi mogu trajati desetakk dana, pa tek onda nastupa akutizacija procesa.

PARALITIČKI ILEUS:

 1. Nadutost, nelagodnost (gasovi); često povraćanje
 2. Ne postoji bol tipa kolike; bol je stalan i tup
 3. Štucanje

 

FIZIKALNI NALAZ:

Auskultacija:

LABORATORIJA:

 

Radiografija:

 

TERAPIJA:

 1. presecanje sraslina koje strangulo-opsrtuišu; uklanjanje stranih tela (koprolita, žučnog kamena)
 2. dezinvaginacija
 3. resekcija vijuge → ako je devitalizovana (gangrena)

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 

Exit mobile version