Ileus (intestinalna opstrukcija, ileus paralyticus, ileus e strangulatione, ileus e obstructione, ileus mechanicus, vezana creva) predstavlja prekid u pasažI creva.

ETIOLOGIJA:

 1. Mehanički ileus => nastaje zbog opstrukcije creva
 2. Paralitički (funkcionalni) => nastaje usled paralize creva

PODELA:

Mehanički ileus  Funkcionalni ileus 
OpturacioniStrangulacioniParalitičkiSpastički       
 • intralumenski
 • intramuralni
 • van crevnog zida
 • volvulus
 • inkarceracija
 • invaginacija
 • atonija creva
 
Podela ileusa

 

UZROCI OPTURACIONOG MEHANIČKOG ILEUSA:

 1. Intralumenski: polipi, tumori, veliki žučni kamenci koji dospeju u crevo nakon stvaranja fistule
 2. Intramuralni: atrezije ili stenoze zida creva
 3. Van zidova creva: tumori i ascites

 

MEHANIČKI ILEUS

 • može biti OPTURACIONI (prepreka je u lumenu creva) i
 • STRANGULACIONI (prepreka je van lumena creva)

Starngulacioni ileus se ispoljava u 3 klinička oblika:

 1. Volvulus: uvrtanje creva oko poprečne osovine
 2. Inkarceracija: uvlačenje vijuge creva među priraslice ili u slabe tačke creva
 3. Invaginacija: uvlačenje proximalnog u distalni deo lumena creva (najčešća je ileocekalna valvula)

 

FUNKCIONALNI ILEUS

 • Može biti paralitički ili spastički

Uzroci nastanka su razni peritonealni inzulti:

 1. želudačna kiselina, sadržaj kolona, digestivni enzimi
 2. bazalna pneumonija, frakture rebara
 3. vaskularne okluzija → ishemija → infarkt mezenterijuma
 4. infarkt miokarda
 5. retroperitonealni hematom (fraktura pršljena)
 6. refleksni ileus usled renalne kolike ili pijelonefritisa

Distenzija creva: nastaje proksimalno od mesta prekida pasaže creva. Prekid pasaže nastaje zbog nagomilavanja gasa ili tečnosti. Oko 80% gasa potiče od progutanog vazduha (sadržI N2 koji se teško apsorbuje iz creva, pa ga je poterbno evakuisati). Nagomilana tečnost: per os uneta tečnost, pljuvačka, gastrični sekret, normalna sekrecija H2O i elektrolita sa jedne, a sa druge strane poremećaj njihove apsorpcije.

Kod strangulacionog ileusa osim prekida pasaže postoji i prekid cirkulacije krvi kroz zid uklještene crevne vijuge, a to dovodi do nekroze zida creva i akutnog  peritonitisa

Gubitak tečnosti i elektrolita: povraćanje, nagomilavanje tečnosti u distendiranom crevu, poremećaji cirkulacije u v.cava inferior

Ulazak tečnosti u zid creva i peritonealnu duplju, vodi u:

 • hemokoncentraciju
 • hipovolemiju
 • renalnu insuficijenciju
 • šok
 • egzitus
 • pada Natrijum, Kalijum, Kalcijum u krvi
 • padaju proteini plazme

   

KLINIČKA SLIKA:

 1. bol
 2. povraćanje
 3. opstipacija
 4. meteorizam

MEHANIČKI ILEUS TANKOG CREVA (OPTURACIONI):

 • bolovi u vidu grčeva u središnjem delu stomaka;
 • bolovi su u vidu paroksizama između kojih se pacijent dobro oseća (crevne kolike)

MEHANIČKI STRANGULACIONI ILEUS TANKOG CREVA:

 • stalni intenzivni bolovi
 1. Povraćanje je izraženije, što je prepreka viša. Ako povraćani sadržaj ima žuč i sluz onda je to ileus proksimalnog tankog creva. Opstrukcija nižih partija → porvaćani sadržaj je taman fekulentnog mirisa (mizerere → povraćanje fekalnih masa)
 2. Štucanje:
 3. Opstipacija i odsustvo gasova dovodi do potpune opstrukcije

MEHANIČKI ILEUS KOLONA:

 1. kolike su slabijeg intenziteta nego kod tankog creva
 2. opstipacije, nema gasova; ponekad krv u stolici

Ovi simptomi mogu trajati desetakk dana, pa tek onda nastupa akutizacija procesa.

PARALITIČKI ILEUS:

 1. Nadutost, nelagodnost (gasovi); često povraćanje
 2. Ne postoji bol tipa kolike; bol je stalan i tup
 3. Štucanje

 

FIZIKALNI NALAZ:

 • abdominalna distenzija
 • ako se na vreme ne operiše razvijaju se simptomi šoka
 • jako izražena palpatorna osetljivost
 • rigidni mišIćI prednje trbušnog zida (defans; kod peritonitisa)
 • temperatura
 • ponekada je moguća i palpatorna tumefakcija → strangulirane vijuge creva

Auskultacija:

 • Borborigmi (krčanje creva) gube se kako bolest napreduje
 • ”Mrtva tišina” ukazuje na paralizu pristaltike

LABORATORIJA:

 • povišena sedimentacija
 • leukocitoza,
 • povišene serumske amilaze → strangulacija

 

Radiografija:

 • hidroaerični nivoi u distendiranim vijugama (nativni snimak)
 • vijuge (nivoi) se ređaju kao lestvice
 • centralno postavljeni nivoi → ileus tankog creva
 • bočni nivoi  ileus kolona
 • Paralitički (irigografija) → znak OTISKA PALCA (edematozni nabori sluznice)

   

 • Radiografski nije moguće razlikovati mehanički i paralitički ileus
 • Kontrast se može dati samo ako nema opasnosti od perforacije → ovo je izuzetno rizično!!!
 • Kod kolona se kontrast uvodi samo klizmom – nikako per os !!!

 

TERAPIJA:

 • PARALITIČKI:

  neoperativni tretmen osnovne bolesti; 
  medikamentozna terapija; 
  infuzije (vode i elektolita); 
  prestanak per os unosa; 
  crevna aspiracija (čime se otklanja distenzija); 
  klizme radi postizanja defekacije

 • MEHANIČKI ILEUS
  hitna operacija za 12-24h
 1. presecanje sraslina koje strangulo-opsrtuišu; uklanjanje stranih tela (koprolita, žučnog kamena)
 2. dezinvaginacija
 3. resekcija vijuge → ako je devitalizovana (gangrena)
 • Najznačajniji simptom akutnog apendicitisa je defans mišIća → tvrda ileocekalna regija veličine dlana (refleks)

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,