Site icon Svet Medicine

EKG – interpretacija

Električni impuls u miokardu stvara na površini tela određeno električno polje sa negativnim potencijalom (na onim mestima odakle je potencijal krenuo – nad desnim ramenom i desnom rukom) i pozitivnim potencijalom (nad delovima koji još nisu nadraženi – leva ruka i noga).

Bipolarni odvodi: registruju razliku u potencijalu između:

Unipolrni odvodi ekstremiteta: registruju potencijal u vertikalnoj ravni nad:

Unipolarni prekordijalni odvodi: registruju potencijale u horizontalnoj ravni u nivou:

 

p talas: aktivacija pretkomora, traje 0.06-0.15s, najveći u D2, dobro izražen uV1 i V2;
pQ segment: aktivacija AV nodusa;
pQ interval: vreme od aktivacija pretkomora do aktivacije komora, trajanja 0.12-0.2s;
QRS kompleks: depolarizacija septuma, endokarda, miokarda, epikarda desne pa leve komore, trajanje 0.08-0.10s. Mali R u Vl, V2, tranzitorna zona je u V3 (R=S), visok R u V4-V6.

Intrinsekoidna defleksija: od Q do vrha R: prostiranje impulsa kroz Purkinjeova vlakna desne i leve komore.

Od vrha R zupca nastaje mehanička kontrakcija miokarda;

INTERPRETACIJA ECG-a:

Hipertrofija komora: desne  Rl+S5=10.5 leve  S1+R5=35

           po tipu ekstrasistola (ES): 

a. sinoatrijalni blok
b. AV blok:

c. blok grane Hissovog snopa: QRS traje duže od 0.12s

 

Lezija perikarda:

  1. akutna: ST elevacija,
  2. subakutna: ST izoelektričan;
  3. hronična lezija: negativni T;

 

Embolije pluća – CPA (akutno plućno srce): S1/Q3/T3; ST denivelacija i negativni T u V1-V4 
(sve liči na dijafragmalni + anteriorni infarkt);

 

Emfizem pluća: p u Dl/D2/ aVF; desna osovina; tranzitoma zona u V5-V6

 

INFARKTI MIOKARDA: Q traje 0.04s i doseže visinu 1/3 R zupca (nekroza), ST elevacija (lezija), negativni T (ishemija); (Q=1/3R + ST↑ + T↓);

Exit mobile version