Site icon Svet Medicine

Dr Srbislav Knežević (Srbislav Knezevic, MD)

 Prof. dr SRBISLAV KNEŽEVIĆ, specijalista opšte hirurgije
Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika,Klinički centar Srbije

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Srbislav Knežević je rođen 21.11.1953. godine u Ćićevcu, Republika Srbija. Dana 08.02.1980 godine zaposlio se na II Hirurškoj klinici u Beogradu gde je iste godine započeo specijalizaciju iz opšte Hirurgije. Sada je zaposlen na Klinici za digestivne bolesti KCS na mestu načelnika odeljenja. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je od 1996. godine.

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je školske 1971/72. godine i studije je završio 1977. godine.

Specijalizacija: Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 24. 12. 1984. godine sa odličnim uspehom

Doktorat: Doktorsku disertaciju pod nazivom “Klinički i imunološki efekti autotransplantacije tkiva slezine” odbranio je 21.04. 1995. godine na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu pred komisijom u sastavu: prof. dr Miloš Popović (mentor), prof. dr Vasilije Kalezić i prof. dr Marija Mostarica Stojković

Dosadašnji izbori u nastavna zvanja:

Ostalo: Govori engleski i francuski jezik i poznaje rad na računaru.

Usavršavanje: U okviru stručnog usavršavanja, boravio je mesec dana u Hamersmith Hospital u Londonu, 1985. godine

Članstva: 

Exit mobile version