Site icon Svet Medicine

Dr Đorđe Knežević (Djordje Knezevic, MD)

 Doc dr sci med Đorđe Knežević je jedan od vodećih hirurga mlađe generacije u oblasti hepato-bilio-pankreatične hirurgije u okviru Prve hirurške klinike, KC Srbije. Aktivno učestvuje u dijagnostici, operativnom i postoperativnom lečenju  bolesnika na II odeljenju  Prve hirurške klinike. Od početka profesionalne karijere angažovan je  u timu koji rešava najkomplikovaniju problematiku iz oblasti hirurške patologije žučnih puteva, pankreasa i jetre.

Boravio u  Univerzitetskoj bolnici u Veroni i Kantonalnoj bolnici u Bazelu 2006. i 2008. godine, 2015.godine u Kings College Hospital London i 2016 godine u Hajdelbergu kod Prof Bihlera,  gde je proveo više meseci na stručnom usavršavanju. Nakon toga je uveo nekoliko tehničkih inovacija u izvođenju komplikovanih hirurških procedura kao što su resekcione i drenažne operacije kod hroničnog pankreatitisa i „pilorus prezervirajuća“ cefalična duodenopankreatektomija. U poslednje tri godine  operisao više od 400 pacijenata. Izvodi takođe  i operacije iz kolorektalne i gastrične patologije. Bavi se i laparoskopskom hirurgijom. Posebna interesovanja predstavljaju hirurgija žučnih puteva, jetre i pankreasa, laparoskopska hirurgija hepato-bilijarnog trakta i pankreasa, neuroendokrini tumori pankreasa.

 

Dr Đorđe (Milovan) Knežević zaposlen je kao hirurg specijalista na II odeljenju za hepato-biliopankreasnu hirurgiju Klinike za digestivnu hirurgiju – Prve hirurške klinike KCS.

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije započeo je 1997. i završio 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 20.02.2003. godine (Predsednik komisije: Prof. dr Veljko Đukić) sa odličnim uspehom. Od oktobra 1996. godine u stalnom radnom odnosu na Prvoj hirurškoj klinici, sada Klinici za digestivnu hirurgiju, KCS, u zvanju kliničkog lekara, lekara na specijalizaciji i potom hirurga specijaliste drugog (II) odeljenja.

Pohađao je sledeće kurseve:

U toku svog usavršavanja boravio je:


Član je sledećih profesionalnih udruženja:

Exit mobile version