Site icon Svet Medicine

Denga (denga groznica, kostolomna groznica, dengue)

Denga (denga groznica, kostolomna groznica, dengue) predstavlja zaraznu tropsku bolest koju izaziva virus denge (dengue) – RNK virus (ARBO virus, postoje 4 serološka tipa) koji pripada porodici Flavivirus, odnosno familiji Togaviridae.

Bolest je raširena u svetu, naročito u tropskim krajevima i oblastima umerenog klimatskog pojasa (jugoistočna Azija, Indija, tropski predeli Amerike). Kod nas su učestali jedino importovani slučajevi (iz Kube, Venecuele, Brazila, Indije, Kine itd.). Javlja se sporadično, ali i u obliku velike epidemije.

Rezervoar i izvor infekcije predstavljaju:

Vektor je:

Inkubacija traje 5-8 dana, a moguća su dva oblika infekcije:

  1. Asimptomna (asimptomatska) infekcija (većina infekcija)
  2. Klinička manifestna infekcija:

I. Klasična denga groznica
II. Hemoragijska denga groznica

I. Klasična Denga groznica

I faza

II. faza

Dijagnoza

Etiološka potvrda dijagnoze

  1. Direktno: Izolacija virusa na ćelijama komarca ili majmuna
  2. Indirektno: Serološki testovi

– RVK
– Test neutralizacije
– IFT
– Imunobloot tehnika
(spec IgM i IgG se mogu dokazati i posle 3 meseca)

Terapija

Salicilati i i hepatotoksični lekovi su kontraindikovani !

Prevencija

Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

Exit mobile version