Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE


Atipične pneumonije su upale pluća koje su izazvane drugačijim patogenima i ispoljavaju se drugačijom kliničkom slikom nego tipične pneumonije. Ukoliko se razvijaju nezavisno od druge bolesti, nazivaju se primarne atipične pneumonije (PAP).


U uzročnike tipičnih pneumonija spadaju

 • Streptococcus pneumoniae,
 • Haemophilus influenzae i
 • Moraxella catarrhalis.

Atipične pneumonije se tako nazivaju jer su prouzrokovane atipičnim organizmima (različite bakterije, virusi, protozoe, gljivice).


Tipične pneumonije se uglavnom prezentuju tipičnom respiratornom simptomatologijom i kao lobarne pneumonije dok su za atipične karakterističniji opšti simptomi (poput groznice, glavobolje, mijalgije) i to su bronhopneumonije.

 


Etiologija


Najčešći uzrocnici atipičnih pneumonija su:


1. INTRACELULARNE BAKTERIJE

 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamidia pneumoniae
 • Chlamidia psittaci
 • Coxiella burneti
 • Legionella pneumophila


2. VIRUSI

 • Influenza A i B
 • Parainfluenza
 • Adenovirusi
 • Respiratorni sincicijalni virus (RSV)
 • Coxsackie virus
 • ECHO virus (Enteric Cytopathic Human Orphan)
 • Citomegalovirus (CMV)
 • Epstein-Barr virus (EBV)

 


Epidemiologija


Interhumani prenos je kod pneumonija izazvanih:

 • Mycoplasmom pneumoniae
 • Chlamidiom pneumoniae
 • svim virusima


Zoonoze su pneumonije prouzrokovane:

 • Chlamidiom psittaci
 • Coxiellom burneti


Inhalacijom aerosola koji potiče iz kontaminiranih izvora vode i vlage (klima uredjaji, tuševi, jezera): Legionella pneumophila

 


Karakteristike atipičnih pneumonija

 

 • Nema odgovora na terapiju beta-laktamima (poput penicilina) ili sulfonamidima
 • Nema simptoma i znakova lobarne konsolidacije (što znači da je infekcija ograničena na male zone a ne na ceo lobus; kako bolest napreduje, može preći u lobarnu pneumoniju)
 • Odsustvo leukocitoze
 • Ekstrapulmonalni simptomi (u zavisnosti od uzročnika)
 • Umerena količina ili potpuno odsustvo sputuma (tj. neproduktivan kašalj)
 • Bez alveolarnog eksudata
 • Oskudan nalaz pri fizikalnom pregledu

 


Klinička slika

 

 • Atipične pneumonije najčešće počinju glavoboljom, povišenom temperaturom, malaksalošću, bolovima u vratnoj, leđnoj muskulaturi i zglobovima. Respiratorni simptomi podrazumevaju suv kašalj (koji može preći u produktivan) i dispneju. Auskultatorni nalaz je najčešće uredan.
 • Ekstrapulmonalne manifestacije, u zavisnosti od uzročnika, mogu da se ispolje na gornjim respiratornim putevima, koži, krvnim sudovima, srcu, gastrointestinalnom sistemu, jetri i slezini, bubrezima, CNS-u.

 


Dijagnoza

 

 • Rendgenski snimci grudnog koša mogu pokazati znake pulmonalne infekcije pre nego što fizikalni znaci postanu uočljivi. To se zove okultna pneumonija.
 • Infiltracija počinje uglavnom u perihilarnom regionu (gde počinju bronhije) i šire se klinasto ili lepezasto ka periferiji plućnog polja.
 • Na rendgenu se opisuju: vataste, metličaste senke, mrežoliki crtež, mikronodularne senke...

 


Terapija

 

 • Tetraciklini
 • Makrolidi
 • Hinoloni

 

 

Izvor
Infektvne bolesti - Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Pilonidalna bolest (sinus pylonidalis, pilonidalni sinus, urasla dlaka)

Pilonidalna bolest (cista, infekcija) se sastoji od sinusa ili apscesa koji sadrži dlaku, a koji se javlja u interglutealnoj brazdi. Mada je etiologija nepoznata, spekuliše se da brazda stvara vakuum koji...

INTERNA MEDICINA

Pretkomorski septalni defekt (atrijalni septalni defekt, ASD)

Zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma, na njemu postoji otvor koji omogućava komunikaciju leve pretkomore (LP) i desne pretkomore (DP). Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu.   NajčešćI defekt je tipa...

Aritmije - Komorske /ventrikularne/ aritmije, komorske ekstrasistole, ventrikularna tahikardija, lepršanje (flater) komora, treperenje (fibrilacija) komora

KOMORSKE (VENTRIKULARNE) ARITMIJE - Česta su pojava kod kardioloških bolesnika     Komorske ekstrasistole (VES) nastaju nadražajem miokarda leve ili desne komore posle perioda apsolutne ili relativne refraktarnosti. Na EKG: prevremeni, široki QRS-kompleksi kojima prethodi P-talas ST-segment i...

Plućna embolija (embolio pulmonum)

PLUĆNA EMBOLIJA - Nastaje zbog opstrukcije manjih ili većih grana a.pulmonalis krvnim ugruškom ili drugim materijama koje putem venske krvi dospevaju u cirkulaciju (masna i vazdušna embolija) ETIOLOGIJA: tromboflebitis i flebotromboza dubokih vena nogu, karličnih vena parijetalna...