Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu lekova Tafinlar (dabrafenib) i Mekinist (trametinib), u kombinaciji, u terapiji anaplastičnog tiroidnog karcinoma (ATC) koji se ne može hirurški odstraniti ili je metastazirao na druge delove tela, a ima abnormalni gen, BRAF V600E (BRAF V600E pozitivna mutacija).

 

Anaplastični karcinom štitaste žlezde (anaplastični tiroidni karcinom) je retka, agresivna forma tiroidnog karcinoma. Procenjuje se da se godišnje javi preko 50.000 novih slučajeva tiroidnog karcinoma, a da godišnje od iste bolesti umire preko 2.000 osoba u SAD. Anaplastični karcinom čini 1-2% svih karcinoma štitaste žlezde.

Oba leka, i Tafinlar i Mekinist, su odobreni za upotrebu, pojedinačno ili u kombinaciji, u terapiji BRAF V600 mutacijom pozitivnih metastatskih melanoma. Dodatno, Tafinlar i Mekinist su odobreni za korišćenje, u kombinaciji, u terapiji BRAF V600E mutacija-pozitivnog, metastatskog karcinoma pluća (non-small cell).

Efikasnost Tafinlar i Mekinist leka u tretmanu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde je pokazana kroz kliničku studiju bolesnika sa retkom formom karcinoma sa BRAF V600E mutacijom, a praćen je procenat bolesnika sa kompletnom ili delimičnom redukcijom u veličini tumora.

Neželjeni efekti ova dva leka uključuju pireksiju, glavobolju, artralgiju, zamor, mučninu, povraćanje, dijareju, mijalgiju, dispneju. Ozbiljni neželjeni efekti uključuju razvoj novog karcinoma, ozbiljno krvarenje, srčane probleme, febrilnost, visok šećer, anemija. Oba leka mogu da oštete fetus, te ženama treba predstaviti potencijalne rizike po fetus.

Oba leka su proizvod farmaceutske kuće Novartis Pharmaceuticals Corporation.

izvor: www.fda.gov


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

INTERNA MEDICINA

Hipertenzivna bolest srca (HBS)

Nekontrolisano povećanje krvnog pritiska vodi različitim promenama strukture srčanog misića, koronarnih arterija i sprovodnog sistema srca. Klinički se ove promene ispoljavaju kao angina ili infarkt miokarda, srčana aritmija i srčana...

Srčane aritmije (Poremećaji srčanog ritma, dysrrhytmiae cordis)

Srčane aritmije (Poremećaji srčanog ritma, dysrrhytmiae cordis) - Normalan sinusni ritam uslovljen je funkcijom sinusnog čvora, koji ima ulogu vodiča srca sa frekvencom 50-100/min.   Uzroci srčanih aritmija su razni. Najčešće su u pitanju kardijalna...

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT)

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT) - je iznenadno ubrzanje srca, zbog ektopičnog impulsa ili kružnog kretanja draži, sa frekvencom 160-250/min.  Na EKGu se P-talas ne raspoznaje, jer se poklapa sa T-talasom ili sa...