Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu lekova Tafinlar (dabrafenib) i Mekinist (trametinib), u kombinaciji, u terapiji anaplastičnog tiroidnog karcinoma (ATC) koji se ne može hirurški odstraniti ili je metastazirao na druge delove tela, a ima abnormalni gen, BRAF V600E (BRAF V600E pozitivna mutacija).

 

Anaplastični karcinom štitaste žlezde (anaplastični tiroidni karcinom) je retka, agresivna forma tiroidnog karcinoma. Procenjuje se da se godišnje javi preko 50.000 novih slučajeva tiroidnog karcinoma, a da godišnje od iste bolesti umire preko 2.000 osoba u SAD. Anaplastični karcinom čini 1-2% svih karcinoma štitaste žlezde.

Oba leka, i Tafinlar i Mekinist, su odobreni za upotrebu, pojedinačno ili u kombinaciji, u terapiji BRAF V600 mutacijom pozitivnih metastatskih melanoma. Dodatno, Tafinlar i Mekinist su odobreni za korišćenje, u kombinaciji, u terapiji BRAF V600E mutacija-pozitivnog, metastatskog karcinoma pluća (non-small cell).

Efikasnost Tafinlar i Mekinist leka u tretmanu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde je pokazana kroz kliničku studiju bolesnika sa retkom formom karcinoma sa BRAF V600E mutacijom, a praćen je procenat bolesnika sa kompletnom ili delimičnom redukcijom u veličini tumora.

Neželjeni efekti ova dva leka uključuju pireksiju, glavobolju, artralgiju, zamor, mučninu, povraćanje, dijareju, mijalgiju, dispneju. Ozbiljni neželjeni efekti uključuju razvoj novog karcinoma, ozbiljno krvarenje, srčane probleme, febrilnost, visok šećer, anemija. Oba leka mogu da oštete fetus, te ženama treba predstaviti potencijalne rizike po fetus.

Oba leka su proizvod farmaceutske kuće Novartis Pharmaceuticals Corporation.

izvor: www.fda.gov


HIRURGIJA

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF)

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF) - nastaje usled kružnog kretanja impulsa ili kada više ektopičnih centara u pretkomorama istovremeno emituju svoje nadražaje ; frekvenca je 350-600/min. Pretkomora ne može da sprovede sve...

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT)

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT) - je iznenadno ubrzanje srca, zbog ektopičnog impulsa ili kružnog kretanja draži, sa frekvencom 160-250/min.  Na EKGu se P-talas ne raspoznaje, jer se poklapa sa T-talasom ili sa...

Hronično plućno srce (cor pulmonale chronicum)

Hronično plućno srce (cor pulmonale chronicum) - predstavlja promene desnog srca izazvane primarnim, hroničnim, difuznim plućnim poremećajima Promene desnog srca - dilatacija → hipertrofija → insuficijencija desne komore ETIOLOGIJA: A. BOLESTI KOJE PRIMARNO OŠTEĆUJU DISAJNE PUTEVE:1. Hronična opstruktivna bolest...