Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 

BENIGNI TUMORI PLUĆA:

 

 1. Hamartomi – najčešći
 2. Epitelni tumori (papilom, polip, adenom…)
 3. Mezenhimski tumori (lipom, fibrom, lejomiom, neurofibrom…)
 4. Limfoidni tumori (plazmocitom, limfocitom…)

 

 • INTRABRONHIJALNA LOKALIZACIJA: 
  - dovode do iritacije bronha; 
  - kasnije dolazi do opstrukcije bronha-atelektaza, bronhitis, bronhiektazije.
  - Dijagnoza se postavlja iz isečka uzetog bronhoskopijom
 • INTRAPULMONALNA LOKALIZACIJA: 
  - tumori veći od 3-4cm dovode do dispneje pri naporu.
  - Hamartom se dokazuje nalazom kalcifikacija
  - Ostali se na snimku vide kao ograničene senke
  - Terapija je hirurška, radi se resekcija
  - Mogući su recidivi

 

 

MALIGNI TUMORI PLUĆA

 1. Karcinom bronha
 2. Sarkom pluća
 3. Metastaze u plućima

 

 • Sarkom pluća može biti:
  fibrosarkom, miosarkom, 
  angiosarkom, hondrosarkom, limfosarkom i retikulosarkom

 

Metastaze u plućima:

Putevi metastaziranja su različiti:

 • hematogeno: iz šupljih vena (glava, vrat, mala karlica)
  sistemom vene porte (želudac, kolon, pankreas)
 • limfogeno
 • per continuitatem


Najčešće su metastaze iz gastrointestinalnog trakta, dojke, gonada, tiroideje, prostate, bubrega.

Radiografski se metastaze vide kao

 • PEČATNE SENKE – tzv. senke “TOPOVSKA ĐULAD, to su kružne senke, različite veličine, homogene
 • MILIJARNA KARCINOZA je druga mogućnost radiografskog prikaza plućnih metastaza; 
  to su tada mikro- i makronodozne senke, koje podsećaju na sliku milijarne tuberkuloze (TBC).
 • LYMPHANGITIS CARCINOMATOSA je radiografska slika limfogenih metastaza; 
  vidi se mrežast izgled intersticijuma, po pravilu sa subakutnim plućnim srcem.


Terapija svih plućnih metastaza je hiruška.

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Pupčane (umbilikalne) kile u trudnoći

Pupčana (umbilikalna) kila je defekt srednje linije trbuha u predelu pupka. Trudnoća je jedan od faktora rizika za razvoj pupčane kile. Pupčana kila može nastati u toku trudnoće ili već...

Rektovaginalna fistula

Rektovaginalna fistula je veza između vagine i rektuma ili analnog kanala proksimalno od zupčaste linije. Rektovaginalne fistule se klasifikuju na niske (rektalni otvor blizu zupčaste linije, a vaginalni otvor na...

INTERNA MEDICINA

Aritmije - Poremećaji u stvaranju impulsa u sinusnom čvoru, sinusna tahikardija, sinusna bradikardija, sinusna aritmija, putujući vodič srca

POREMEĆAJI U STVARANJU IMPULSA U SINUSNOM ČVORU - Sinusni čvor normalno stvara 50-100 impulsa/min     Sinusna tahikardija - karakteriše se frekvencim srca preko 100/min, do 140 i više. EKG je sličan normalnom sinusnom ritmu, ali...

Nodalne (atrioventrikularne, AV) aritmije, nodalna ekstrasistola, nodalna tahikardija, atrioventrikularna disocijacija, dvostruki ritam

NODALNE (ATRIOVENTRIKULARNE) ARITMIJE - Normalni AV nodus, ne stvara, već samo prenosi impulse iz SA čvora na komore; frekvenca njegovog stvaranja je manja od sinusne i iznosi 40-60/min Nodalni ritam može nastati...

Otkrivena matična ćelija koja uzrokuje srčane bolesti?

Naučnici sa UC Berkley su nedavno objavili rad, u časopisu Nature Communications, navodeći da su izolovali tip matične (stem) ćeluje, koja u kasnijem životnom dobu uzrokuje oboljenja srca. Istraživanje je u suprotnosti sa dosadašnjim...