ISHEMIJSKA BOLEST SRCA (Koronarna bolest srca) nastaje zbog nesklada između koronarnog protoka i potreba srca za kiseonikom.


Oštećenje je uzrokovano funkcionalnim ili organskim promenama u koronarnoj cirkulaciji. U 90% uzrok su ARTERIOSKLEROTSKE PROMENE krvnih sudova srca. Ateromatozne ploče sužavaju lumen krvnog suda, ali se koronarni protok ne menja sve do kritičnog suženja (kada je lumen sužen za više od 60%).


Sniženje protoka izaziva sniženje koncentracije kiseonika, a hipoksija dovodi do aktiviranja anaerobnog metabolizama.  Glukoza se pretvara u laktat (umesto u vodu i ugljen-dioksid) što izaziva bol. Posle 30 minuta smanjuju se enegretske funkcije ćelije, promene postaju ireverzibilne, a posle 60 minuta dolazi do smrti ćelije (nekroza ćelije).


Produženu ishemiju uzrokuje tromboza krvnog suda koja se obično stvara ili na ateromatoznoj ploči ili krvarenjem u aterom.


U delu srca koga napaja okludirani krvni sud nastaje NEKROZA (iz ćelije izlazi kalijum, dovodi do hiperkalijemije, pa potom i do poremećaja ritma). Nekrotisani deo se dalje zamenjuje VEZIVNIM TKIVOM.

Ako ishemija traje manje od 30 minuta, a delujemo lekom, ili se otkloni urzok, sve promene se povlače i uspostavlja se normalan protok.


Ishemijska bolest srca manifestuje se na dva načina;

 1. Angina pectoris
 2. Infarkt miokarda


Takođe, pod IBS se ubrajaju i:

 • Ishemijska kardiomiopatija
 • Poremećaji ritma


Faktori rizika za IBS:

 • hipertenzija
 • hiperlipidemija
 • pušenje
 • šećerna bolest
 • nasleđe (tip A=ambiciozan, agresivan)
 • fizička neaktivnost, stres


Ateroskleroza:

 1. Mehaničko suženje (plak, tromb)
 2. Dinamičko suženje (izuzetno jaka patološka vazokonstrikcija)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, medicalook.com, 

 


HIRURGIJA

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

Srčane aritmije (Poremećaji srčanog ritma, dysrrhytmiae cordis)

Srčane aritmije (Poremećaji srčanog ritma, dysrrhytmiae cordis) - Normalan sinusni ritam uslovljen je funkcijom sinusnog čvora, koji ima ulogu vodiča srca sa frekvencom 50-100/min.   Uzroci srčanih aritmija su razni. Najčešće su u pitanju kardijalna...

Aortna insuficijencija (aortna regurgitacija, Insufficientia valvulae semilunaris aortae)

Aortna insuficijencija (Insufficientia valvulae semilunaris aortae, aortna regurgitacija) - Usled nedovoljnog zatvaranja zalistaka dolazi do vraćanja manje ili veće količine krvi iz aorte u levu komoru (LK) u toku dijastole ETIOLOGIJA: reumatska groznica,...

Kardiomiopatija (Cardiomyopathia, Dilataciona kardiomiopatija, Hipertrofična kardiomiopatija, Restriktivna kardiomiopatija)

Kardiomiopatija (Cardiomyopathia) je bolest srčanog mišića (miokarda) udružena sa njegovom disfunkcijom. Razlikujemo 3 disfunkcije: Dilatacija srčanih šupljina: proširena leva komora i pojava srčane insuficijencije Hipertrofija srčanog mišIća Restrikcija miokarda: nepotpuno punjenje leve komore uzrokovano nedovoljnom...