Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Plućni infarkt (infarctus pulmonis) - nastaje kada je opsruisano manje od 50% plućne vaskularne mreže. Nastaje okluzijom manje lobarne ili segmentne arterijske grane, ređe vene.

Lokalizovan je češće u donjim delovima pluća, a oblika je kupe čija je baza površina pluća, pa je čest i pleuritis.

 

SIMPTOMI:

 • Kašalj,
 • pleuralni bol,
 • povišena telesna temperatura,
 • hemoptizije,
 • tahikardija,
 • tahipnea.
 • ALLENOV ZNAK - Tahikardija + Tahipnea + povišena telesna temperatura (do 37,5C)

 

NALAZ NA PLUĆIMA:

 • pleuralni izliv = pucketanje;
 • znaci konsolidacije tkiva = hipodenzno plućno tkivo

 

NALAZ NA SRCU:

 • tahikardija,
 • sistolni šum nad pulmonalnom arterijom

 

LABORATORIJA:

 • leukocitoza,
 • moguće povišena laktat dehidrogenaza (LDH)

 

EKG:

 1. sinusna tahikardija
 2. supraventrikularne aritmije
 3. znaci opterećenja desnog srca (hipertrofija)

 

Infarktima koji ne zarastaju u toku prva dva ili tri dana obično treba da zarastu oko dve do tri nedelje. Mrtvo tkivo se zamenjuje ožiljnim tkivom.

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia, mayo.edu, britannica, medscape, pubmed, radiopaedia.com, 

 


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Plućna embolija (embolio pulmonum)

PLUĆNA EMBOLIJA - Nastaje zbog opstrukcije manjih ili većih grana a.pulmonalis krvnim ugruškom ili drugim materijama koje putem venske krvi dospevaju u cirkulaciju (masna i vazdušna embolija) ETIOLOGIJA: tromboflebitis i flebotromboza dubokih vena nogu, karličnih vena parijetalna...

Plućna hipertenzija

PLUĆNA HIPERTENZIJA - dešava se kod ponovljene sitne plućne embolije; karakteriše se porastom pritiska u plućnim krvnim sudovima, hipertrofijom, dilatacijom, a kasnije insuficijencijom desne komore.   Tačan uzrok plućne arterijske hipertenzije još uvek je...

Ateroskleroza (atherosclerosis, suženje krvnih sudova)

Ateroskleroza (atherosclerosis, AS) je sistemsko inflamatorno fibroproliferativno zadebljanje i otvrdnuće zida arterija u kome učestvuju endotelne, glatke mišićne ćelije, makrofagi, leukociti i koje predstavlja ARTERIOSKLEROZU velikih arterija (koronarke, aorta, arterije donjih ekstemiteta,...