Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus)) normalno se zatvara 10-15h po rođenju.


DAP je mišićni sud između descendentnog dela aorte i a.pulmonalis, koji je u fetusnom životu potreban za održavanje normalne cirkulacije, a u postnatalnom životu njegovo perzistiranje predstavlja anomaliju koja omogućava direktnu komunikaciju između sistemskog i plućnog krvotoka

Zbog većeg pritiska, krv stalno ide iz aorte u pulmonalnu arteriju, opterećujućI volumenom levu komoru i levu pretkomoru. Vremenom se može razviti plućna hipertenzija sa dispnejom.


Fizikalni nalaz:

  • U drugom međurebarnom prostoru levo, čuje se KONTINUIRANI ŠUM, počinje u sistoli (posle prvog tona) i nastavlja se bez pauze preko drugog tona u dijastoli i završava se pre prvog tona
  • Drugi ton je zato obično maskiran maksimalnim intenzitetom šuma, koji je praćen trilom. Ovaj kontinuirani šum se opisuje kao zvuk lokomotive ili vodopada. Širi se prema levoj klavikuli, jak je, oštar i grub


EKG:

  • hipertrofija LP i LK


Komplikacije:

  • U blagim slučajevima mana je asimptomatska.
  • Kratak i širok kanal, vać u ranom detinjstvu može usloviti PLUĆNU HIPERTENZIJU i dati sliku Eisenmengerovog sy
  • Česta komplikacije je INFEKTIVNI ENDOKARDITIS


Terapija:

  • Mana se jednostavno otkalanja podvezivanjem ili presecanjem duktusa

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, 

 


HIRURGIJA

Hronični bol u preponi

Prepona je regija ograničena prednjom ilijačnom spinom, pubičnom kosti i ingvinalnim kanalom. Bol u preponi je prvi put opisan 1980. godine od strane Gilmora a kao mogući uzrok je opisana...

Divertikularna bolest

Divertikularna bolest je klinički termin koji se koristi za opisivanje prisustva simptomatskih divertikula. Divertikuloza označava prisustvo divertikula bez zapaljenja. Divertikulitis označava zapaljenje i infekciju povezane sa divertikulima. Većina divertikula kolona su...

Fistula anusa (fistula ani)

Drenaža anorektalnog apscesa rezultira izlečenjem kod oko 50% pacijenata. Preostalih 50% razvijaju trajnu fistulu anusa. Fistula obično potiče od inficirane kripte (unutrašnji otvor) i probija se do spoljašnjeg otvora, obično...

INTERNA MEDICINA

Plućna embolija (embolio pulmonum)

PLUĆNA EMBOLIJA - Nastaje zbog opstrukcije manjih ili većih grana a.pulmonalis krvnim ugruškom ili drugim materijama koje putem venske krvi dospevaju u cirkulaciju (masna i vazdušna embolija) ETIOLOGIJA: tromboflebitis i flebotromboza dubokih vena nogu, karličnih vena parijetalna...

Eisenmengerov sindrom (Eisenmenger syndrom)

EISENMENGER SY (Eisenmengerov sindrom) -  razvija se kod mana sa levo-desnim šantom, kod kojih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcije u plućnim arterijama, što uslovljava povećanu plućnu rezistencu i plućnu...

Nova tehnologija u lečenju srčanih aritmija u Srbiji

Tokom protekle decenije na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ stalno unapređivanje tehnologije kateterske ablacije srčanih aritmija kao da je postalo očekivana i rutinska stvar. Početkom jula meseca ove godine javnosti...