Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus)) normalno se zatvara 10-15h po rođenju.


DAP je mišićni sud između descendentnog dela aorte i a.pulmonalis, koji je u fetusnom životu potreban za održavanje normalne cirkulacije, a u postnatalnom životu njegovo perzistiranje predstavlja anomaliju koja omogućava direktnu komunikaciju između sistemskog i plućnog krvotoka

Zbog većeg pritiska, krv stalno ide iz aorte u pulmonalnu arteriju, opterećujućI volumenom levu komoru i levu pretkomoru. Vremenom se može razviti plućna hipertenzija sa dispnejom.


Fizikalni nalaz:

  • U drugom međurebarnom prostoru levo, čuje se KONTINUIRANI ŠUM, počinje u sistoli (posle prvog tona) i nastavlja se bez pauze preko drugog tona u dijastoli i završava se pre prvog tona
  • Drugi ton je zato obično maskiran maksimalnim intenzitetom šuma, koji je praćen trilom. Ovaj kontinuirani šum se opisuje kao zvuk lokomotive ili vodopada. Širi se prema levoj klavikuli, jak je, oštar i grub


EKG:

  • hipertrofija LP i LK


Komplikacije:

  • U blagim slučajevima mana je asimptomatska.
  • Kratak i širok kanal, vać u ranom detinjstvu može usloviti PLUĆNU HIPERTENZIJU i dati sliku Eisenmengerovog sy
  • Česta komplikacije je INFEKTIVNI ENDOKARDITIS


Terapija:

  • Mana se jednostavno otkalanja podvezivanjem ili presecanjem duktusa

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, 

 


HIRURGIJA

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

INTERNA MEDICINA

Ishemijska bolest srca (IBS, Koronarna bolest srca)

ISHEMIJSKA BOLEST SRCA (Koronarna bolest srca) nastaje zbog nesklada između koronarnog protoka i potreba srca za kiseonikom. Oštećenje je uzrokovano funkcionalnim ili organskim promenama u koronarnoj cirkulaciji. U 90% uzrok su ARTERIOSKLEROTSKE PROMENE...

Srčane aritmije (Poremećaji srčanog ritma, dysrrhytmiae cordis)

Srčane aritmije (Poremećaji srčanog ritma, dysrrhytmiae cordis) - Normalan sinusni ritam uslovljen je funkcijom sinusnog čvora, koji ima ulogu vodiča srca sa frekvencom 50-100/min.   Uzroci srčanih aritmija su razni. Najčešće su u pitanju kardijalna...

Ateroskleroza (Atherosclerosis)

Ateroskleroza (Atherosclerosis) je najčešći i najvažniji uzrok oboljenja kardiovaskularnog sistema. To je degenerativna bolest velikih i srednjih arterija. Radi se o zadebljanju arterijskog zida koje prominira u lumen, a ispunjeno je žutim...