Komorski septalni defekt (ventrikularni septalni defekt, VSD) -  Međukomorski septum se nedovoljno razvio, pa postoji otvor koji omogućava komunikaciju između komora.


Defekt je najčešće lokalizovan na membranskom delu septuma (ali može i na mišićnom)


Pošto je sistolni pritisak leve komore veći nego desne komore, jedan deo krvi se preliva iz leve u desnu komoru za vreme sistole. Tako se povećava volumen krvi u desnoj komori, plućnoj arteriji, a time se i povećava protok kroz plućnu vaskularnu mrežu, levu pretkomoru i levu komoru.


Klinička slika:

  • Manji defekt ne daje simptome, samo postoji SISTOLNI ŠUM.
  • VećI defekt može rano dovesti do srčane insuficijencije


Fizikalni nalaz:

  • GRUB SISTONI ŠUM U 4.MRP (četvrti međurebarni prostor) LEVO uz sternum, koji propagira u svim pravcima.
  • Obično je praćen podrhtavanjem – TRILOM U SISTOLI 


EKG:

  • pokazuje znake povećanja obe komore, tj visok R u V1 i V6 sa dubokim S u istim odvodima


Terapija:

  • VSD se zatvara hiruški
  • VećI defekt sa plućnim protokom nekoliko puta većim od sistemskog daje velike smetnje koje se u detinjstvu ispoljavaju srčanom insuficijencijom, a kasnije sekundarnom plućnom hipertenzijom i inverzijom šanta.

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, 

 

 


HIRURGIJA

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Otkrivena matična ćelija koja uzrokuje srčane bolesti?

Naučnici sa UC Berkley su nedavno objavili rad, u časopisu Nature Communications, navodeći da su izolovali tip matične (stem) ćeluje, koja u kasnijem životnom dobu uzrokuje oboljenja srca. Istraživanje je u suprotnosti sa dosadašnjim...

Plućna hipertenzija

PLUĆNA HIPERTENZIJA - dešava se kod ponovljene sitne plućne embolije; karakteriše se porastom pritiska u plućnim krvnim sudovima, hipertrofijom, dilatacijom, a kasnije insuficijencijom desne komore.   Tačan uzrok plućne arterijske hipertenzije još uvek je...

Eisenmengerov sindrom (Eisenmenger syndrom)

EISENMENGER SY (Eisenmengerov sindrom) -  razvija se kod mana sa levo-desnim šantom, kod kojih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcije u plućnim arterijama, što uslovljava povećanu plućnu rezistencu i plućnu...