Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma, na njemu postoji otvor koji omogućava komunikaciju leve pretkomore (LP) i desne pretkomore (DP). Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu.

 

 1. NajčešćI defekt je tipa ”ostium secundum” (u predelu fossae ovalis)
 2. Drugi po učestalosti je ”ostium primumum”, lokalizovan na donjem delu septuma, a često obuhvata i rascep mitralne ili trikuspidne valvule (zaliska).
 3. TrećI oblik defekta je ”sinus venosus defect” i često je udružen sa anomalnim ulivanjem plućnih vena.; Povećan pritisak u levoj komori (LK) dovodi do povećanja volumena u desnoj komori (DK)


Zbog većeg pritiska u levoj komori (LK) dolazi do levo-desnog (L-D) šanta. Ovaj dodatni volumen povećava volumen u desnoj komori (DK) i protok kroz pluća.


Klinička slika:

 • U detinjstvu su učestale respiratorne unfekcije
 • Ako je defekt većI: cijanoza pri plaču i naporu
 • Bolest se obično otkriva u odraslom dobu


Fizikalni nalaz:

 • Kod ↑ plućnog protoka čuje se SISTOLNI ŠUM nad pulmonalnom arterijom i ŠIROKO UDVOJEN 2. TON. Razmak uzmeđu dve komponente drugog tona je fiksni i ne menja se pri respiracijskim fazama.
 • Kod ostium primum sa rascepom mitralne ili trikuspidne valvule (zaliska), može se čuti HOLOSISTOLNI REGURGITACIONI ŠUM


EKG:

 • pokazuje da postoji opterećenje desne komore volumenom
 • Postoji nepotpuni blok desne grane = RR’ u V1 i V2 sa širim i dubljim S u V5 i V6
 • Uz ovo može postojati i AV blok 1. stepena
 • Kod ASD tipa ostium primum postoji pored nepotpunog bloka desne grane i skretanje osovine ulevo (R u T, S u III)

 


Terapija:

 • Mana se lečI uspešno zatvaranjem septalnog defekta, što se savetuje kada je plućni protok dva puta (2x) veći od sistemskog
 • U kasnijem toku bolesti obično se javlja sekundarna plućna hipertenzija: porast pritiska u desnoj komori, a samim tim i u desnoj pretkomori pritisak postaje veći nego u levoj pretkomori, pa dolazi do inverzije šanta, tj nastaje desno-levi (D-L) šant, što izaziva cijanozu

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, 

 

 


HIRURGIJA

Stome (ileostoma, kolostoma)

Zavisno od kliničke situacije, stoma može da bude privremena ili trajna. Ona može biti krajnja ili na vijuzi. Međutim, bez obzira na indikaciju za stomu, plasiranje i konstrukcija su ključni...

Analna fisura (fissura ani)

Fisura in ano je rascep u anodermu distalno od zupčaste linije. Smatra se da je patofiziologija analne fisure povezana sa traumom, bilo usled pasaže tvrde stolice ili produžene dijareje. Rascep u...

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

INTERNA MEDICINA

Kardiomiopatija (Cardiomyopathia, Dilataciona kardiomiopatija, Hipertrofična kardiomiopatija, Restriktivna kardiomiopatija)

Kardiomiopatija (Cardiomyopathia) je bolest srčanog mišića (miokarda) udružena sa njegovom disfunkcijom. Razlikujemo 3 disfunkcije: Dilatacija srčanih šupljina: proširena leva komora i pojava srčane insuficijencije Hipertrofija srčanog mišIća Restrikcija miokarda: nepotpuno punjenje leve komore uzrokovano nedovoljnom...

Mitralna insuficijencija (mitralna regurgitacija)

Mitralna insuficijencija (mitralna regurgitacija) - Je poremećaj krvotoka u kojem se krv u sistoli vraća iz leve komore (LK) u levu pretkomoru (LP). Poremećaj nastaje zbog nedovoljnog zatvaranja mitralnog otvora. ETIOLOGIJA: Reumatska groznica Subakutni bakterijski endokarditis Oboljenja...

Nodalne (atrioventrikularne, AV) aritmije, nodalna ekstrasistola, nodalna tahikardija, atrioventrikularna disocijacija, dvostruki ritam

NODALNE (ATRIOVENTRIKULARNE) ARITMIJE - Normalni AV nodus, ne stvara, već samo prenosi impulse iz SA čvora na komore; frekvenca njegovog stvaranja je manja od sinusne i iznosi 40-60/min Nodalni ritam može nastati...