Urođene srčane mane (USM) su poremećaji anatomske strukture srca i velikih krvnih sudova i poremećaji njihove funkcije, sa kojima se novorođenče rađa


ETIOLOGIJA:

 • gentski faktori
 • faktori sredine (teratogeni faktori) = infektivni, fizički i hemijski faktori koji deluju u periodu embrionog razvoja srca (tj do 3.meseca): rubeola, virusne infekcije, lekovi, hipoksija, traume


PODELA:

 1. USM BEZ CIJANOZE = MANE SA LD ŠANTOM; prelivanje krvi iz arterija u vene

  - Zajednička osobina im je povećan plućni protok, koji čak može biti većI od sistemskog
  - Zavisno od lokalizacije defekta i nivoa na kom se jedan deo krvi preliva iz levog u desno srce, DODATNI VOLUMEN KRVI OPTEREĆUJE različite šupljine srca, što daje osnovu kliničkog nalaza
 2. USM SA CIJANOZOM = MANE SA DL ŠANTOM; izazivaju smanjenje saturaciju arterijske krviEvolucija USM zavisi od VELIČINE PLUĆNOG PROTOKA. Kod onih sa manjim šantom, mana obično dugo ostaje asimptomatska, dok se kod većeg šanta simptomi rano javljaju  i evolucija ide u pravcu razvoja EISENMENGEROVOG Sy.

 

 • PRETKOMORSKI SEPTALNI DEFEKT
 • KOMORSKI SEPTALNI DEFEKT
 • DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS
 • EISENMENGEROV SY
 • KOARKTACIJA AORTE
 • STENOZA PLUĆNE ARTERIJE
 • TETRALOGIJA FALLOT
 • TRILOGIJA FALLOT

 

 


HIRURGIJA

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Aritmije - Atrioventrikularni (AV) poremećaji sprovođenja impulsa, AV blok

ATRIOVENTRIKULARNI POREMEĆAJI SPROVOĐENJA - Nastaju usled zakašenja ili nemogućnosti sprovođenja impulsa iz pretkomora u komore. Zavisno od težine poremećaja postoje 3 stepena AV bloka. AV blok 2. i 3 stepena javlja se...

EKG - interpretacija

Električni impuls u miokardu stvara na površini tela određeno električno polje sa negativnim potencijalom (na onim mestima odakle je potencijal krenuo - nad desnim ramenom i desnom rukom) i pozitivnim...

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum)

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum) - Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od GLAVNIH GRANA a.pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije). Opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog...