Urođene srčane mane (USM) su poremećaji anatomske strukture srca i velikih krvnih sudova i poremećaji njihove funkcije, sa kojima se novorođenče rađa


ETIOLOGIJA:

 • gentski faktori
 • faktori sredine (teratogeni faktori) = infektivni, fizički i hemijski faktori koji deluju u periodu embrionog razvoja srca (tj do 3.meseca): rubeola, virusne infekcije, lekovi, hipoksija, traume


PODELA:

 1. USM BEZ CIJANOZE = MANE SA LD ŠANTOM; prelivanje krvi iz arterija u vene

  - Zajednička osobina im je povećan plućni protok, koji čak može biti većI od sistemskog
  - Zavisno od lokalizacije defekta i nivoa na kom se jedan deo krvi preliva iz levog u desno srce, DODATNI VOLUMEN KRVI OPTEREĆUJE različite šupljine srca, što daje osnovu kliničkog nalaza
 2. USM SA CIJANOZOM = MANE SA DL ŠANTOM; izazivaju smanjenje saturaciju arterijske krviEvolucija USM zavisi od VELIČINE PLUĆNOG PROTOKA. Kod onih sa manjim šantom, mana obično dugo ostaje asimptomatska, dok se kod većeg šanta simptomi rano javljaju  i evolucija ide u pravcu razvoja EISENMENGEROVOG Sy.

 

 • PRETKOMORSKI SEPTALNI DEFEKT
 • KOMORSKI SEPTALNI DEFEKT
 • DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS
 • EISENMENGEROV SY
 • KOARKTACIJA AORTE
 • STENOZA PLUĆNE ARTERIJE
 • TETRALOGIJA FALLOT
 • TRILOGIJA FALLOT

 

 


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)

Aortna stenoza (suženje otvora aorte) - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. ETIOLOGIJA: reumatska groznica urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom) ateroskleroza Svi etiološki...

Nodalne ekstrasistole

Nodalne ekstrasistole - nastaju usled ekscitacije ćelija u bilo kom delu AV čvora.   Ektopični impuls će dovesti do ranije, istovremene ili kasnije aktivacije pretkomora u odnosu na komore, pa će P-talas biti: ispred,...

Angina pektoris (Angina pectoris)

Angina pektoris (Angina pectoris, stenokardija) je simptom ili skup simptoma, među kojima je vodeći bol (specifične lokalizacije, zračenja, dužina trajanja, provokativni faktori). Bol je najčešće lokalizovan u prekordijumu iza grudne kosti,...