Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE


Aortna stenoza (suženje otvora aorte)
 - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu.

ETIOLOGIJA:

 • reumatska groznica
 • urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom)
 • ateroskleroza
 • Svi etiološki oblici imaju sklonost ka ranoj kalcifikaciji aortnih zalistaka


PATOGENEZA:

Hemodinamski poremećaji zavise od stepena stenoze

 • Sve dok je otvor većI od ¼ normalnog, ne ispoljavaju se simptomi, zato što je povećan pritisak u levoj komori u toku sistole, a to održava zadovoljavajućI minutni volumen (MV)
 • Kada je otvor manji od ¼ normalnog (2,6-3,5cm2) dolazi do hipertrofije leve komore (LK), zbog opterećenja pritiskom
 • Pored hipertrofije LK dolazi i do porasta otpora u perifernim krvnim sudovima, da bi se održao srednji pritisak u aorti u granicama normale
 • Snažnije kontrakcije leve pretkomore (LP) učestvuju u boljem punjenju LK, kako bi se što duže održao normalan MV
 • Hipertrofisani miokard zahteva više O2, a skraćenje dijastole (zbog duge sistole), dovodi do smanjenja pritiska u koronarnim krvnim sudovaima, što je uzrok koronarnog bola u aortnoj stenozi
 • Dilatirana LK ne može da održI normalan MV, pa može doćI i do porasta pritiska u plućima sa slikom KONGESTIJE PLUĆA ili sa pojavom PLUĆNOG EDEMA


KLINIČKA SLIKA: dominantni su znaci insuficijencije levog srca

 • DISPNEA koja može imati oblik srčane astme ili edema pluća
 • ANGINA PECTORIS: javlja se i pri mirovanju
 • SINKOPE: zbog pada MV i protoka kroz mozak
 • BLEDILO LICA

 

FIZIKALNI NALAZ

 1. UDAR SRČANOG VRHA je pojačan (usled hipertrofije LK)
 2. SISTOLNI TRIL: palpacijom levog prekordijuma (2.MRP) i nad karotidama
 3. PULS a.radialis = PARVUS ET TARDUS (smanjene visine i spor); tj, puls na periferiji kasni u odnosu na S1 i male je amplitude
 4. Arterijski Pritisak je KONVERGENTAN = NIZAK SISTOLI i VISOK DIJASTOLNI pritisak
 5. POSTOJI SISTOLNI ŠUM koji se najbolje čuje nad aortnim ušćem i nad Erbom. Šum se bolje čuje kada bolesnik sedi. Upoređuje se sa glasom galeba i tipa je KREŠENDO-DEKREŠENDO (u prvoj ½ raste, a u drugoj ½ slabi)
 6. EJEKCIONI KLIK - rani sistolni (smanjuje se u čučećem položaju)
 7. Šum u aortnoj stenozi je pojačan čučeći, a oslabljen stojeći I pri naporu


EKG:

 • znaci hipertrofije LK
 • skretanje osovine ulevo
 • moguć AV blok II ili III stepena


RTG:

 • izduženo srce
 • hipertrofija LK
 • vrh srca je masivan
 • kalcifikacije zalistaka
 • ispupčen luk ascendentne aorte


KOMPLIKACIJE:

 • subakutni bakterijski endokarditis


DIFERENCIJALNA DG sistolnog šuma:

 • VSD, stenoza pulmonalne arterije, mitr. insuficijencija, anemija, hipertireoza, ciroza jetre, stenoza karotide


TERAPIJA:

 • ASIMPTOMATSKI OBLICI: izbegavanje napora, prevencija ednokarditisa, EHO i EKG kontrole na 6-12 meseci
 • SIMPTOMATSKI OBLICI: hirurgija (komisurotomija), balon-dilatacija, veštačka valvula

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, yalemedicalgroup.org,

 

 


HIRURGIJA

Ingvinalna hernija (preponska kila, bruh)

  Abdominalna kila ili hernia je urođeni ili stečeni defekt kontinuiteta normalnog muskulo-aponeurotičnog i fascijalnog dela trbušnog zida, koji dopušta izlaženje bilo kog tkiva, osim onog koje normalno prolazi kroz...

Zapaljenska bolest creva (Inflamatorne bolesti creva, ulcerozni kolitis, Kronova bolest)

Zapaljenjska bolest creva obuhvata ulcerativni kolitis, Kronovu bolest i nedeterminisani kolitis. Ulcerativni kolitis je javlja kod 8 do 15 osoba na 100 000 u Sjedinjenim Državama i Severnoj Evropi. Incidencija je...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Pretkomorski septalni defekt (atrijalni septalni defekt, ASD)

Zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma, na njemu postoji otvor koji omogućava komunikaciju leve pretkomore (LP) i desne pretkomore (DP). Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu.   NajčešćI defekt je tipa...

Plućna embolija (embolio pulmonum)

PLUĆNA EMBOLIJA - Nastaje zbog opstrukcije manjih ili većih grana a.pulmonalis krvnim ugruškom ili drugim materijama koje putem venske krvi dospevaju u cirkulaciju (masna i vazdušna embolija) ETIOLOGIJA: tromboflebitis i flebotromboza dubokih vena nogu, karličnih vena parijetalna...

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF)

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF) - nastaje usled kružnog kretanja impulsa ili kada više ektopičnih centara u pretkomorama istovremeno emituju svoje nadražaje ; frekvenca je 350-600/min. Pretkomora ne može da sprovede sve...