Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Mitralna insuficijencija (mitralna regurgitacija) - Je poremećaj krvotoka u kojem se krv u sistoli vraća iz leve komore (LK) u levu pretkomoru (LP). Poremećaj nastaje zbog nedovoljnog zatvaranja mitralnog otvora.


ETIOLOGIJA:

 • Reumatska groznica
 • Subakutni bakterijski endokarditis
 • Oboljenja papilarnih mišIća ili hordi
 • Idiopatska kalcifikacija prstena mitralnog otvora
 • Urođene mane (atrijalni septalni defekt (ASD), prolaps mitralne valvule (zaliska))


PATOGENEZA:

Krv koja se u sistoli vraća iz LK u LP, povećava zapreminu pretkomore, a u dijastoli se i u levoj komori povećava volumen krvi.

 • Tako su ove dve šupljine opterećene volumenom, pa hipertrofišu!
 • Srednji pritisak u pretkomori i plućnim venama je ovde nižI nego u mitralnoj stenozi (jer su mitralni zalisci otvoreni u dijastoli). To je razlog zašto se u mitralnoj insuficijenciji ne javlja onaj stepen plućne hipertenzije kao u mitralnoj stenozi.


KLINIČKA SLIKA:

Sve dok je volumen regurgitovane krvi manji od udarnog volumena, mitralna insuficijencija prolazi asimptomatski.

 • Kada se pojave, simptomi su vrlo slični onoma u mitralnoj stenozi, samo su umerenijeg stepena
 • Dispnea je vodećI simptom
 • Akutni plućni edem je veoma redak (osim u akutno nastaloj mitralnoj insuficijenciji, usled rupture papilarnog mišIća)
 • Zamor i palpitacije jave se u težoj mitralnoj insuficijenciji, kao odraz smanjenja mitralnog volumena
 • Edemi (periferni), kao znak insuficijencije desnog srca; ispoljavaju se tek posle latentnog perioda od 20-tak godina


FIZIKALNI NALAZ:

U umerenim stepenima mitralne insuficijencije, osim auskultatornog, nema drugog nalaza. 
U težim slučajevima, već palpacijom može se uočiti da:

 1. VRH SRCA je pomeren ulevo i nadole
 2. UDAR VRHA je proširen i pojačan = znak hipertrofije leve komore (LK)
 3. SISTOLNI TRIL se opipava pri udaru vrha
 4. HOLOSISTOLNI-REGURGITACIONI ŠUM (krv se vraća iz LK u LP); šum počinje sa S1 i završava se sa S2, bez pauze između tona i šuma; šum je tipa platoa koji se najbolje čuje na vrhu srca, a širi se prema levoj aksili, ređe ka sternumu
 5. S1 je često oslabljen kada je razvijena plućna hipertenzija
 6. Pojava S3 služI za procenu težine procesa (protodijastolni galop) = brzo punjenje komora, a ukazuje na opterećenje LK volumenom

*Sistolni šum mitralne insuficijencije razlikuje se od sistolnog šuma aortne stenoze, jer se pri naporu pojačava, a kod aortne stenoze se smanjuje.


EKG:  kod ½ bolesnika:

 • hipertrofija leve pretkomore = P mitrale
 • hipertrofija leve komore
 • hipertrofija desne komore (kod plućne hipertenzije)

*Zapremina regurgitovane krvi se može odrediti kao razlika umanjenog udarnog volumena LK (angiografski) i efektivnog udarnog volumena = Fickova metoda


RTG:

 • proširenje LK i LP
 • na desnoj strani srca dominira LP
 • pri skopiji se vide pulsacije LP kod regurgitacije


KOMPLIKACIJE:

 • Subakutni bakterijski endokarditis
 • fibrilacija pretkomora sa apsolutnom aritmijom komora


DIFERENCIJALNA DG:

 • aortna stenoza
 • Ventrikularni septalni defekt (VSD)


TERAPIJA:

 • Kod male regurgitacijedigitalis, vazodilatatori (smanjuju otpor u aorti i smanjuju volumen regurgitacije - Na+ nitroprusid, prazosin, hidralazin)
 • Kod težih oblika: hiruško lečenje (veštačka valvula), antikoagulansi (postoperativno)

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, yalemedicalgroup.org

 

 


HIRURGIJA

Hronični bol u preponi

Prepona je regija ograničena prednjom ilijačnom spinom, pubičnom kosti i ingvinalnim kanalom. Bol u preponi je prvi put opisan 1980. godine od strane Gilmora a kao mogući uzrok je opisana...

Anorektalni apsces

Veći deo anorektalnih gnojnih oboljenja je rezultat infekcija analnih žlezda (kriptoglandularna infekcija) koje se nalaze u intersfinkteričnoj ravni. Njihovi izvodni kanali presecaju unutrašnji sfinkter i prazne se u analne kripte...

Fistula anusa (fistula ani)

Drenaža anorektalnog apscesa rezultira izlečenjem kod oko 50% pacijenata. Preostalih 50% razvijaju trajnu fistulu anusa. Fistula obično potiče od inficirane kripte (unutrašnji otvor) i probija se do spoljašnjeg otvora, obično...

INTERNA MEDICINA

Tromboflebitis (zapaljenje površinskih vena) i Flebotromboza (tromboza dubokih vena)

Tromboflebitis (zapaljenje površinskih vena) i Flebotromboza (phlebothrombosis, tromboza dubokih vena) - zapaljenje venskog zida sa oštećenjem endotela i stvaranjem tromba   Flebotromboza (phlebothrombosis, tromboza dubokih vena)  - je stvaranje tromba u veni, bez upalnih promena...

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum)

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum) - Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od GLAVNIH GRANA a.pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije). Opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog...

Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak, hypertensio arterialis)

Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak, hypertensio arterialis) je najčešće hronično oboljenje savremenog čoveka; udružena je sa porastom oboljevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti. Postoje dve osnovne grupe regulatornih mehanizama...