Respiratorni distres sindrom odraslih je oblik respiratorne insuficijencije koji nastaje zbog pada razmene gasova na nivou alveolarne membrane, a zbog povećane propustljivosti kapilara uz NEKARDIOGENI EDEM PLUĆA! Smrtnost je vrlo velika.

ETIOLOGIJA:

 • Imunološka (pad odbrambenih sposobnost pluća)
 • Pomažući činioci: respiratorne bolesti i stresovi na nivou čitavog organizma


PATOGENEZA: Alveolarni makrofagi luče hemolitički faktor koji dovodi do nagomilavanja neutrofila; oni adheriraju za kapilarni zid i oštećuju ga, a to aktivira trombocite, koji luče prostaglandine i proteolitičke enzime, čiji su efekti:

 1. Kratkotrajna plućna hipertenzija i bronhokonstrikcija
 2. Oštećenje parenhima uz inaktivaciju alfa-1-antitripsina i transudaciju
 3. Oslobađanje faktora koji aktivišu fibroblaste i stvaranje kolagena i sekundarna fibroza

 

KLINIČKA SLIKA:

Bolest počinje 24-48h po dejstu okidača. U inicijalnom periodu nalaz na plućima je uredan, radiografija pluća je uredna, postoji samo subjektivni nedostatak vazduha. U fazi akutne plućne respiratorne insuficijencije nastaje veća dispnea, cijanoza. Auskultatorno se čuju krepitacije uz obilje vlažnih šušnjeva. Laboratorijski: hipoksemija, hiperkapnija, metabolička i respiratorna acidoza.

Rentgen

 • paperjasti infiltrati u srednjem delu

 

ISHOD:

 1. Pogoršanje do smrti (hipoksija, hiperkapnija)
 2. Subakutni tok (fibroza pluća)
 3. Potpuni opravak

 

TERAPIJA:

 • 33% kiseonik
 • tečnost (12-16% Glukoza)
 • antibiotici (ako je okidač bakterijski)
 • koncentrovani imunoglobulini
 • male doze glukokortikoida

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, lungcancer.com

 

 


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

INTERNA MEDICINA

Otkrivena matična ćelija koja uzrokuje srčane bolesti?

Naučnici sa UC Berkley su nedavno objavili rad, u časopisu Nature Communications, navodeći da su izolovali tip matične (stem) ćeluje, koja u kasnijem životnom dobu uzrokuje oboljenja srca. Istraživanje je u suprotnosti sa dosadašnjim...

Aortna insuficijencija (aortna regurgitacija, Insufficientia valvulae semilunaris aortae)

Aortna insuficijencija (Insufficientia valvulae semilunaris aortae, aortna regurgitacija) - Usled nedovoljnog zatvaranja zalistaka dolazi do vraćanja manje ili veće količine krvi iz aorte u levu komoru (LK) u toku dijastole ETIOLOGIJA: reumatska groznica,...

Eisenmengerov sindrom (Eisenmenger syndrom)

EISENMENGER SY (Eisenmengerov sindrom) -  razvija se kod mana sa levo-desnim šantom, kod kojih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcije u plućnim arterijama, što uslovljava povećanu plućnu rezistencu i plućnu...