Respiratorni distres sindrom odraslih je oblik respiratorne insuficijencije koji nastaje zbog pada razmene gasova na nivou alveolarne membrane, a zbog povećane propustljivosti kapilara uz NEKARDIOGENI EDEM PLUĆA! Smrtnost je vrlo velika.

ETIOLOGIJA:

 • Imunološka (pad odbrambenih sposobnost pluća)
 • Pomažući činioci: respiratorne bolesti i stresovi na nivou čitavog organizma


PATOGENEZA: Alveolarni makrofagi luče hemolitički faktor koji dovodi do nagomilavanja neutrofila; oni adheriraju za kapilarni zid i oštećuju ga, a to aktivira trombocite, koji luče prostaglandine i proteolitičke enzime, čiji su efekti:

 1. Kratkotrajna plućna hipertenzija i bronhokonstrikcija
 2. Oštećenje parenhima uz inaktivaciju alfa-1-antitripsina i transudaciju
 3. Oslobađanje faktora koji aktivišu fibroblaste i stvaranje kolagena i sekundarna fibroza

 

KLINIČKA SLIKA:

Bolest počinje 24-48h po dejstu okidača. U inicijalnom periodu nalaz na plućima je uredan, radiografija pluća je uredna, postoji samo subjektivni nedostatak vazduha. U fazi akutne plućne respiratorne insuficijencije nastaje veća dispnea, cijanoza. Auskultatorno se čuju krepitacije uz obilje vlažnih šušnjeva. Laboratorijski: hipoksemija, hiperkapnija, metabolička i respiratorna acidoza.

Rentgen

 • paperjasti infiltrati u srednjem delu

 

ISHOD:

 1. Pogoršanje do smrti (hipoksija, hiperkapnija)
 2. Subakutni tok (fibroza pluća)
 3. Potpuni opravak

 

TERAPIJA:

 • 33% kiseonik
 • tečnost (12-16% Glukoza)
 • antibiotici (ako je okidač bakterijski)
 • koncentrovani imunoglobulini
 • male doze glukokortikoida

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, lungcancer.com

 

 


HIRURGIJA

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

INTERNA MEDICINA

Eisenmengerov sindrom (Eisenmenger syndrom)

EISENMENGER SY (Eisenmengerov sindrom) -  razvija se kod mana sa levo-desnim šantom, kod kojih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcije u plućnim arterijama, što uslovljava povećanu plućnu rezistencu i plućnu...

Lepršanje komora (ventrikularni flater)

Lepršanje komora (flater) - nastaje zbog pojave ektopičnog fokusa u komorama koji radi frekvencom 250-300/min. Na EKG: QRS-kompleksi razvučeni u vidu sinusoide - bez mogućnosti prepoznavanja T-talasa. Najčešći uzrok je akutni infarkt miokarda, kardiomiopatija i druge...

Sinusna bradikardija

Sinusna bradikardija - označava usporenje srčane frekvence ispod 50/min.   EKG nema promena, osim usporenja ritma. Uzroci su razni: fiziološka bradikardija nalazi se u sportista i fizičkih radnika. Javlja se pri povećanom tonusu vagusa: san,...