Apsces pluća (Gnojno zapaljenje pluća, Abscessus pulmonum) je lokalizovano gnojno zapaljenje, praćeno nekrozom i kolikvacijom zahvaćenih delova pluća i stvaranjem šupljina. (tuberkulozni (TBC) proces sa ovim osobinama nije apsces u užem smislu)


Ako u zahvaćenom delu pluća dominira nekroza koja je uzrokovana pretežno anaerobnim bakterijama, govori se o gangreni pluća.


PREDUSLOVI ZA RAZVOJ APSCESA:

 • Teško opšte stanje pacijenta
 • Hronični alkoholizam
 • Prethodna bolest pluća (bronhitis, bronhiektazije, emfizem, karcinom)


NEPOSREDNI UZROK APSCESA MOŽE BITI:

 • Aspiracija stranog tela (besvesno stanje, pijanstvo, u toku aspiracije gastričnog sadržaja, krvi…)
 • Bronhijalna opstrukcija (tumori, strano telo…)


MIKOBIOLOŠKI NALAZ SPUTUMA:

 • gnojni stafilokok, pneumokok, klebsiela, streptokok, Escherichia coli

 

Putevi dospevanja čestica u pluća:

 • inhalacija,
 • hematogeno,
 • limfogeno ili
 • direktno usled povrede toraksa.


KLINIČKI TOK:

 • U početnoj fazi klinička slika je ista kao kod bronhopneumonije (povišena telesna temperautra, groznica, probadanje u grudnom košu, opšta slabost).
 • Dalje nastaje pojava izražene leukocitoze (20000/cm3) i dalje pogoršanje opšteg stanja, kašalj i iskašljavanje na puna usta (kao da povraća - VOMIQE) gnojnog, ponekad fetidnog sadržaja.
 • Količina sputuma je najveća odmah nakon uspostavljanja komunikacije apscesa i susednog većeg bronhusa, i može da se kreće do nekoliko stotina mililitara, kasnije se smanjuje.
 • Ako se ne započne terapija antibioticima, nastupa kaheksija i javljaju se maljičasti prsti.


NALAZ NA PLUĆIMA:

 • U početku, pre pojave drenaže apscesa u bronh, nalaz odgovara bronhopneumoniji.
 • Kada se stvori šupljina javljaju se rano inspirijumsko i kasno ekspirijumsko pucketanje, a mogući su i timpanijum i amforično disanje (velika šupljina, a mali izlaz)


KOMPLIKACIJE:

 • Na mestu apscesa mogu se stvoriti bronhiektazije
 • Ako i nakon šest nedelja terapijom ne dođe do izlečenja to je hronicitet apscesa
 • Na mestu prodora apscesa u pleuralnu šupljinu, može se razviti empijem pleure
 • Smrtnost iznosi i do 20%


DIJAGNOZA:

 1. Naglo iskašljavanje “na puna usta” gnojavog sadržaja
 2. RTG (šupljina sa nivoom) – kada se isprazni
 3. Nalaz elastičnih vlakana u sputumu
 4. Bronhoskopija


Diferencijalna dijagnoza:

 • Tuberkuloza (TBC) (tragati za Kohovim bacilom)
 • Bronhiektazije
 • Karcinom pluća
 • Infarkt pluća
 • Bronhopneumonije
 • Gljivična oboljenja
 • Piopneumotoraks

 


TERAPIJA:

 • Antibiotici velike doze : 
  kombinacija Penicilin (3-4ml/dan) + Streptomicin (1gr/dan) ili uraditi antibiogram. 
  Lečenje antibioticima sprovoditi sve do izlečenja apscesa (zatvaranje apscesa i prestanak iskašljavanja)
 • Posturalna drenaža gnojnog sadržaja
 • Bronhodilatatori
 • Hiruška resekcija (ako dugo ne reaguje na ordiniranu terapiju)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

INTERNA MEDICINA

Koarktacija aorte (Coarctatio aortae)

Koarktacija aorte (Coarctatio aortae) -  je suženje aorte na mestu pripoja arterijskog ligamenta. Samo suženje može biti lokalizovano bilo gde na torakalnoj ili abdominalnoj aorti. Patofiziologija: usled suženja dolazi do opstrukcije toka krvi prema...

Antibiotik povezan sa naprasnom srčanom smrti

 Često primenjivani makrolidni antibiotik, citromaks ili azitromicin, koji se primenjuje kod respiratornih i drugih uobičajenih infekcija izgleda da povećava rizik od naprasne srčane smrti, što se doduše retko dešava ali  predstavlja...

Komorski septalni defekt (ventrikularni septalni defekt, VSD)

Komorski septalni defekt (ventrikularni septalni defekt, VSD) -  Međukomorski septum se nedovoljno razvio, pa postoji otvor koji omogućava komunikaciju između komora. Defekt je najčešće lokalizovan na membranskom delu septuma (ali može i na...