Apsces pluća (Gnojno zapaljenje pluća, Abscessus pulmonum) je lokalizovano gnojno zapaljenje, praćeno nekrozom i kolikvacijom zahvaćenih delova pluća i stvaranjem šupljina. (tuberkulozni (TBC) proces sa ovim osobinama nije apsces u užem smislu)


Ako u zahvaćenom delu pluća dominira nekroza koja je uzrokovana pretežno anaerobnim bakterijama, govori se o gangreni pluća.


PREDUSLOVI ZA RAZVOJ APSCESA:

 • Teško opšte stanje pacijenta
 • Hronični alkoholizam
 • Prethodna bolest pluća (bronhitis, bronhiektazije, emfizem, karcinom)


NEPOSREDNI UZROK APSCESA MOŽE BITI:

 • Aspiracija stranog tela (besvesno stanje, pijanstvo, u toku aspiracije gastričnog sadržaja, krvi…)
 • Bronhijalna opstrukcija (tumori, strano telo…)


MIKOBIOLOŠKI NALAZ SPUTUMA:

 • gnojni stafilokok, pneumokok, klebsiela, streptokok, Escherichia coli

 

Putevi dospevanja čestica u pluća:

 • inhalacija,
 • hematogeno,
 • limfogeno ili
 • direktno usled povrede toraksa.


KLINIČKI TOK:

 • U početnoj fazi klinička slika je ista kao kod bronhopneumonije (povišena telesna temperautra, groznica, probadanje u grudnom košu, opšta slabost).
 • Dalje nastaje pojava izražene leukocitoze (20000/cm3) i dalje pogoršanje opšteg stanja, kašalj i iskašljavanje na puna usta (kao da povraća - VOMIQE) gnojnog, ponekad fetidnog sadržaja.
 • Količina sputuma je najveća odmah nakon uspostavljanja komunikacije apscesa i susednog većeg bronhusa, i može da se kreće do nekoliko stotina mililitara, kasnije se smanjuje.
 • Ako se ne započne terapija antibioticima, nastupa kaheksija i javljaju se maljičasti prsti.


NALAZ NA PLUĆIMA:

 • U početku, pre pojave drenaže apscesa u bronh, nalaz odgovara bronhopneumoniji.
 • Kada se stvori šupljina javljaju se rano inspirijumsko i kasno ekspirijumsko pucketanje, a mogući su i timpanijum i amforično disanje (velika šupljina, a mali izlaz)


KOMPLIKACIJE:

 • Na mestu apscesa mogu se stvoriti bronhiektazije
 • Ako i nakon šest nedelja terapijom ne dođe do izlečenja to je hronicitet apscesa
 • Na mestu prodora apscesa u pleuralnu šupljinu, može se razviti empijem pleure
 • Smrtnost iznosi i do 20%


DIJAGNOZA:

 1. Naglo iskašljavanje “na puna usta” gnojavog sadržaja
 2. RTG (šupljina sa nivoom) – kada se isprazni
 3. Nalaz elastičnih vlakana u sputumu
 4. Bronhoskopija


Diferencijalna dijagnoza:

 • Tuberkuloza (TBC) (tragati za Kohovim bacilom)
 • Bronhiektazije
 • Karcinom pluća
 • Infarkt pluća
 • Bronhopneumonije
 • Gljivična oboljenja
 • Piopneumotoraks

 


TERAPIJA:

 • Antibiotici velike doze : 
  kombinacija Penicilin (3-4ml/dan) + Streptomicin (1gr/dan) ili uraditi antibiogram. 
  Lečenje antibioticima sprovoditi sve do izlečenja apscesa (zatvaranje apscesa i prestanak iskašljavanja)
 • Posturalna drenaža gnojnog sadržaja
 • Bronhodilatatori
 • Hiruška resekcija (ako dugo ne reaguje na ordiniranu terapiju)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

INTERNA MEDICINA

Ishemijska bolest srca (IBS, Koronarna bolest srca)

ISHEMIJSKA BOLEST SRCA (Koronarna bolest srca) nastaje zbog nesklada između koronarnog protoka i potreba srca za kiseonikom. Oštećenje je uzrokovano funkcionalnim ili organskim promenama u koronarnoj cirkulaciji. U 90% uzrok su ARTERIOSKLEROTSKE PROMENE...

Aritmije - Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa, blok leve grane, blok desne grane, hemiblok

Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa - Hisov snop je nastavak AV nodusa, koji se kasnije grana. Blokovi Hisovog snopa mogu biti kompletni ili nekompletni, a poremećaji prenosa kroz grančice nazivaju se desni i...

Atrioventrikularna (AV) disocijacija, dvostruki ritam

Atrioventrikularna disocijacija ili dvostruki ritam - predstavlja poremećaj ritma gde komore rade jednim, a pretkomore drugim ritmom.  Postoje dva vodiča srca, od kojih je jedan u pretkomori, a drugi u komori, a...