Bronhiektazije (Bronchiectasiae, Bronchiectasis) - znače ireverzibilno proširenje lumena bronhija.


ETIOLOGIJA:

 1. KONGENITALNE: 
  cistična pluća, Kartagenerov sindrom (
  bronhiekstazije, dekstrokardija, sinuzitis)
 2. STEČENE: 
  Infekcije bronha (pneumonije, TBC, pertusis, morbili), 
  Opstrukcije bronha (strano telo, oštećenje mišićne i elastične strukture bronha, slabljenje zida, pojačano nakupljanje sekreta u lumenu)


Kod opstrukcije se distalno javlja atelektaza, a elastični elementi bronha se retrahuju i spolja šire bronh. Nakupljeni sekret u lumenu pomaže širenje. Širenju bronha doprinose i fibrozni procesi u okolini (TBC, pneumonija, apsces, sarkoidoza…)


PROŠIRENJA BRONHA MOGU BITI:

 • jednostrana - obostrana
 • lokalizovana - difuzna
 • cilindrična - fuziformna - cistična - sakularna

 


KLINIČKA SLIKA

 • Bolesnik dugo kašlje i iskašljava obilan, gnojan ispljuvak neugodnog mirisa. Ispljuvak je naročito obilan kada bolesnik ujutro ustaje iz kreveta. Kada leže u krevetu, neki pacijenti tačno znaju u kom položaju najbolje iskašljavaju.
 • Često postoji HEMOPTIZIJA (sukrvica) i HEMOPTOA (čista krv).
 • Opšti znaci infekcije: povišena telesna temperatura, slabost, anoreksija,
 • Mogući su pratećI bronhitis i pneumonija
 • Auskultacija: tipično je kasno ekspirijumsko pucketanje koje nalazimo uvek na istom mestu
 • Takođe i recidivirajuće pneumonije uvek na istom mestu, moraju da pobude sumnju na bronhiektazije
 • Često postoje maljičasti prsti i osteoartropatija

 


KOMPLIKACIJE:

 • Pleuritis (sa ili bez izliva)
 • Perikarditis
 • Hronični sinuzitis

 


DIJAGNOZA:

 1. ANAMNEZA: obilno iskašljavanje gnojnog, fetidnog ispljuvka sa primesama krvi u određenim položajim tela
 2. RECIDIVIRAJUĆE PNEUMONIJE NA ISTOM MESTU
 3. BRONHOGRAFIJA (bronhoskopija)

 


TERAPIJA:

 • Antibiotici (CAF 2gr/dan; 7-10 dana;  Penicilin 1-3 miliona/dan; 10-14 dana)
 • Posturalna drenaža (određivanje najboljeg položaja za iskašljavanje)
  dreniranje treba vršiti 3-4 puta dnevno
 • Hiruško lečenje je najefikasnije (indikovano samo u strogo lokalizovanim i jednostranim bronhiektazijama)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

INTERNA MEDICINA

Aritmije - Atrioventrikularni (AV) poremećaji sprovođenja impulsa, AV blok

ATRIOVENTRIKULARNI POREMEĆAJI SPROVOĐENJA - Nastaju usled zakašenja ili nemogućnosti sprovođenja impulsa iz pretkomora u komore. Zavisno od težine poremećaja postoje 3 stepena AV bloka. AV blok 2. i 3 stepena javlja se...

Infektivni endokarditis (bakterijski endokarditis, gljivični endokarditis)

INFEKTIVNI ENDOKARDITISI - su oboljenja zapaljenjskog tipa, koja zahvataju prirodne ili veštačke valvule (zaliske), srčane šupljine ili tendinozne horde   ETIOLOGIJA: bakterije, gljivice, rikecije     Bakterijski endokarditis   ETIOLOGIJA: Streptococcus viridans et pyogenes Streptococcus pneumoniae Staphilococcus aureus Naisseria gonorhoeae et meningitidis Haemophilus influenzae NAJČEŠĆI UZROCI ENDIKARDITISA VEŠTAČKIH...

Otkrivena matična ćelija koja uzrokuje srčane bolesti?

Naučnici sa UC Berkley su nedavno objavili rad, u časopisu Nature Communications, navodeći da su izolovali tip matične (stem) ćeluje, koja u kasnijem životnom dobu uzrokuje oboljenja srca. Istraživanje je u suprotnosti sa dosadašnjim...