Bronhiektazije (Bronchiectasiae, Bronchiectasis) - znače ireverzibilno proširenje lumena bronhija.


ETIOLOGIJA:

 1. KONGENITALNE: 
  cistična pluća, Kartagenerov sindrom (
  bronhiekstazije, dekstrokardija, sinuzitis)
 2. STEČENE: 
  Infekcije bronha (pneumonije, TBC, pertusis, morbili), 
  Opstrukcije bronha (strano telo, oštećenje mišićne i elastične strukture bronha, slabljenje zida, pojačano nakupljanje sekreta u lumenu)


Kod opstrukcije se distalno javlja atelektaza, a elastični elementi bronha se retrahuju i spolja šire bronh. Nakupljeni sekret u lumenu pomaže širenje. Širenju bronha doprinose i fibrozni procesi u okolini (TBC, pneumonija, apsces, sarkoidoza…)


PROŠIRENJA BRONHA MOGU BITI:

 • jednostrana - obostrana
 • lokalizovana - difuzna
 • cilindrična - fuziformna - cistična - sakularna

 


KLINIČKA SLIKA

 • Bolesnik dugo kašlje i iskašljava obilan, gnojan ispljuvak neugodnog mirisa. Ispljuvak je naročito obilan kada bolesnik ujutro ustaje iz kreveta. Kada leže u krevetu, neki pacijenti tačno znaju u kom položaju najbolje iskašljavaju.
 • Često postoji HEMOPTIZIJA (sukrvica) i HEMOPTOA (čista krv).
 • Opšti znaci infekcije: povišena telesna temperatura, slabost, anoreksija,
 • Mogući su pratećI bronhitis i pneumonija
 • Auskultacija: tipično je kasno ekspirijumsko pucketanje koje nalazimo uvek na istom mestu
 • Takođe i recidivirajuće pneumonije uvek na istom mestu, moraju da pobude sumnju na bronhiektazije
 • Često postoje maljičasti prsti i osteoartropatija

 


KOMPLIKACIJE:

 • Pleuritis (sa ili bez izliva)
 • Perikarditis
 • Hronični sinuzitis

 


DIJAGNOZA:

 1. ANAMNEZA: obilno iskašljavanje gnojnog, fetidnog ispljuvka sa primesama krvi u određenim položajim tela
 2. RECIDIVIRAJUĆE PNEUMONIJE NA ISTOM MESTU
 3. BRONHOGRAFIJA (bronhoskopija)

 


TERAPIJA:

 • Antibiotici (CAF 2gr/dan; 7-10 dana;  Penicilin 1-3 miliona/dan; 10-14 dana)
 • Posturalna drenaža (određivanje najboljeg položaja za iskašljavanje)
  dreniranje treba vršiti 3-4 puta dnevno
 • Hiruško lečenje je najefikasnije (indikovano samo u strogo lokalizovanim i jednostranim bronhiektazijama)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

INTERNA MEDICINA

Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus))

Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus)) normalno se zatvara 10-15h po rođenju. DAP je mišićni sud između descendentnog dela aorte i a.pulmonalis, koji je u fetusnom životu potreban...

Antibiotik povezan sa naprasnom srčanom smrti

 Često primenjivani makrolidni antibiotik, citromaks ili azitromicin, koji se primenjuje kod respiratornih i drugih uobičajenih infekcija izgleda da povećava rizik od naprasne srčane smrti, što se doduše retko dešava ali  predstavlja...

Trilogija Fallot

  Trilogija Fallot predstavlja niz kongenitalnih defekata a čine je: STENOZA UŠĆA A.PULMONALIS PRETKOMORSKI SEPTALNI DEFEKT HIPERTROFIJA DESNE KOMORE   Povišen pritisak u desnom srcu dovodi do levo-desnog (LD) šanta. Smanjen je protok kroz pluća Ova mana sreće...