HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA (HOBP, HOBS, COPD) - je kombinacija hroničnog bronhitisa i emfizema, jer se oni, uglavnom javljaju zajedno.


TIP A (EMFIZEMATOZNI TIP; “Ružičasti dispnoičari):

 • Dominira emfizem, dispnoja
 • Bolesnici su stariji od 60 godina i nemaju centralnu cijanozu
 • Klinička slika odgovara emfizemu
 • Cor pulmonale se razvija u terminalnom stadijumu bolesti, kao i respiratorna insuficijencija


TIP B (BRONHITIČNI TIP; “Podnaduli, plavi dispnoičari”)

 • Dominira slika hroničnog bronhitisa
 • Bolesnici su stari između 40-60 god, sa izraženom centralnom cijanozom
 • Kašalj i iskašljavanje nastaju pre dispnoje
 • Izraženi su hipoksemija i hiperkapnija
 • Cor pulmonale i respiratorna insuficijencija

 

 

TERAPIJA:

 1. PREVENCIJA: 
  zabrana pušenja, promena radnog mesta
 2. Terapija STANJA KOJA DOVODE DO EGZACERBACIJA: 
  - vakcinacija protiv gripa
  - antibiotska profilaksa zimi
 3. Terapija POTENCIJALNO REVERZIBILNIH KOMPLIKACIJA BOLESTI:

  - olakšati iskašljavanje (hidratacija, mukolitici)
  - kortikosteroidi (smanjuju edem sluznice)
  - kiseonik (O2)
  - Terapija insuficijencije desnog srca (diuretici)

 

KONTRAINDIKOVANI su zbog depresije respiratornog centra:

 • Antitusici
 • Hipnotici
 • Sedativi
 • Narkotici

 

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

Akutni infarkt miokarda (Srčani udar, AIM, Infarctus myocardii)

Akutni infarkt miokarda (Srčani udar, AIM, Infarctus myocardii) predstavlja NEKROZU MIOKARDA uzrokovana prestankom cirkulacije krvi do stepena koji nije dovoljan da obezbedi priliv krvi (kiseonika - O2) u srčani mišić (miokard), koji...

Aritmije uzrokovane digitalisom

  Efekat digitalisa su karakteristične EKG promene, a na digitalis u terapijskoj dozi to su: aplatiranost ili inverzija T-talasa depresija ST-segmenta lako skraćenje QT-intervala umereno produženje PR-intervala (do 0,24 sec) Pri predoziranju digitalisa, ili pri povećanoj...

Insuficijencija srca (dekompenzacija srca, srčana insuficijencija, popuštanje srca, slabost srca, Insufficientia cordis)

INSUFICIJENCIJA SRCA (dekompenzacija srca, srčana insuficijencija, popuštanje srca, slabost srca, Insufficientia cordis), je stanje u kome srce nije sposobno da održava adekvatan minutni volumen prema metaboličkim poterabama organizma, uprkos korištenju kompenzatornih...